Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Z histórie Detského centra SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Priateľ Detského centra oslavoval

Prezident Detského centra na návšteve vo firme IN-ECO ...

Priateľ Detského centra oslavoval
Chodník Detského centra

Chodník Detského centra na Brankovský vodopád v zimnom šate.

Chodník Detského centra
OZNAM - Diagnostická skupina a biofeedback

Diagnostická skupina prijíma deti ...

OZNAM - Diagnostická skupina a biofeedback
Plánujúce Predsedníctvo DC

Prvé zasadnutie Predsedníctva DC v roku 2011.

Plánujúce Predsedníctvo DC
10 výročie založenia Náhradných rodín Detského centra

Detské centrum si pripomína 10 výročie založenia prvého virtuálneho detského domova NÁHRADNÉ RODINY DETSKÉHO CENTRA

10 výročie založenia Náhradných rodín Detského centra
Intranetový portál DC

Komunikačný intranetový portál Detského centra, virtuálneho detského domova DC a klientov Detského centra“ ........

Intranetový portál DC
Brigáda na Reváni

Členovia DC a otcovia našich rodín brigádovali na Reváni. Manželky a mamy sa zatiaľ doma starali o deti .....

Brigáda na Reváni
BAZÁR ZA BABKU

Bazár "ZA BABKU" opäť v prevádzke do konca októbra 2010.

BAZÁR ZA BABKU
Bábätkovo

Z dovolenky som sa vrátil do Bábätkova...

Bábätkovo
Zájazd do Oswiecimu a Krakowa

Detské centrum organizovalo zájazd do Poľska ..... tiež už dokončené...

Zájazd do Oswiecimu a Krakowa
Detské centrum má nového prezidenta

Voľby do orgánov Detského centra v Španej doline ...

Detské centrum má nového prezidenta
Diagnostická skupina a EEG biofeedback

V septembri roku 2006 zriadilo Detske centrum pri Detskom domove NÁHRADNÉ RODINY DC samostatnú diagnostickú skupinu

Diagnostická skupina a EEG biofeedback
25 rokov formovania kolektívu Detského centra 1980 - 2005

Príhovor PaedDr. Viktora Blahu, prezidenta DC, na Bojnickom zámku z príležitosti 25 ročného jubilea Detského centra ...

25 rokov formovania kolektívu Detského centra 1980 - 2005


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!