Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Z histórie Detského centra > Zájazd do Oswiecimu a Krakowa SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Zájazd do Oswiecimu a Krakowa
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Zájazd do Oswiecimu a Krakowa Vytlač článok Vytlač článok

V dňoch 2. až 3. mája 2009 vycestovala 40 členná skupina členov, zamestnancov a náhradných rodín DC do Poľska, aby navštívili najprv Oswiecim, potom hisorické mesto Krakow a nakoniec Soľnú baňu vo Wieliczke.

Myšlienka zorganizovať tento zájazd nás napadla už dávnejšie. Jednoducho sme si uvedomili, že bývalý koncentračný tábor Auschwitz a Birkenau v Oswiecime by mal návštíviť každý. Na zverstvá fašizmu počas druhej svetovej vojny sa nikdy nesmie zabudnúť. Je to pamätník obetiam z celého sveta, ktorý každému obyvateľovi zemegule musí pripomenúť, že "nikdy viac", aj tým čo žijú dnes a aj tým, ktorí prídu po nás.

Takto to vyzeralo v koncentračnom tábore Auschwitz:... sprevádzala nás poľská sprievodčíčka, ktorá vedela po slovensky, počúvali sme ju cez sluchátka ...... a toto ďalej komentár nepotrebuje, teda aspoň ja to nedokážem ...A toto je tábor Birkenau:


... a cestujeme do Krakowa ...


... ubytovaní sme boli v Moteli Jursacki, asi 15 km od Krakowa ...... že by mu tak chutilo to poľské pivo? ...... nedalo nám, keď sme už boli v Krakowe, aby sme tam nenavštívili jeden z miestnych detských domovov ...... a pokračujeme ďalej, ideme si pozrieť Krakow ...


... pomník psa Džoka je v poradí tretí odhalený pomník psej vernosti na svete, kliknite ► a viac sa dočítate o psovi Džokovi v druhom príbehu ...... drak stráži dračiu dieru v Krakove po Wawelom a sem - tam chŕli aj oheň ...... a cestujeme do Wieliczky, kde sa nachádza jedna z najstarších soľných baní na svete ...... vstup do magického sveta pod zemou ...... zostúpili sme do 135 m sprístupnenenej hĺbky pod zemou ...

... soľ bola všade okolo nás, dlážka, schody, steny, sochy ...... chudák kôň v tej tme a hlboko pod zemou sa musel riadne namakať ...

... ktorí s nich sú živý?Krásne lustre zo soľného kryštáľu ...... socha zo soli pápeža Jána Pavla II., ktorý tiež v minulosti navštívil soľnú baňu ...

.... prekrásna soľná sála, ale oslavovať narodeniny by som sa tam asi bál ...Ešte výťahom na povrch zemský a ide sa domov.

Pozdravujem Vás a teším sa na ďalšiu akciu s Vami!

ujo Viťo!

• PRIDAJ REAKCIU NA PRÍSPEVOKDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!