Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Vytlač článok Vytlač článok

dakujeme_450_450

že nám pomáhate ...

 

 Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
za finančnú pomoc z výťažku lotérií na vypracovanie tejto internetovej stránky

 

 

 

zonersro_198

 

Spoločnosti ZONER, s.r.o. za pomoc a skutočne profesionálny webhosting internetovej stránky DC-SK

 

 

 

logo-bop_165

 

Spoločnosti Baliarne obchodu Poprad, a.s. za pravideľnú finančnú pomoc na realizáciu projektov Detského centra Slovensko

 

 

 

VÝROBA CESTOVÍN
Mária Hrotková, Alexander Hrotko, Kráľová nad Váhom

za každoročnú dodávku veľmi chutných cestovín a nápojov pre náhradné rodiny a pre deti v letných prázdninových táboroch DC-SK

 

 
Akciovej spoločnosti Považský cukor za dlhoročnú finančnú výpomoc pri realizovaní projektov Detského centra Slovensko

 

 

Spoločnosti HUBERT J.E, spol. s r.o. za pravideľnú niekoľkoročnú finančnú pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO

 

eset_299

Spoločnosti ESET, spol s r.o., za finančnú pomoc pri realizovaní projektov DC-SK

 

 

 

idc_70

 

Spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. za materiálnu pomoc pri organizácii letných táborov Detského centra Slovensko

 

 

 

mlyn_trenan_839
Spoločnosti Mlyn Trenčan, s.r.o. za materiálnu pomoc pre projekty Detského centra Slovensko

 

 

 

 

 

 

slovpack_160_203
Spoločnosti SLOVPACK Bratislava, spol. s r.o. za meteriálnu pomoc pre projekty Detského centra Slovensko

 

 

translata_logo_300

 

Michalovi Matysovi za preklad časti stránky do angličtiny

 

 

 

 

posam_logo_2_240

 

Spoločnosti PosAm, spol. s r.o. za finančnú pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO


 

droetker_282


Spoločnosti Dr.Oetker, spol. s r.o. za finančnú pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO a materiálnu pomoc v prospech náhradných rodín DC-SK

 

 

logo_aluplast_255

 

Spoločnosti ALUPLAST, s.r.o. za finančnú pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO

 

 

 

 

logo_husky_jpg_int_184

 

Firme HUSKY, s.r.o. za materiálnu pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRA SLOVENSKO

 

 

 

 

logo_matador-40c2d81068_1888

 

Spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. za finančnú pomoc na podporu poslania Detského centra Slovensko

 

 

 

 

sfz_circle_dark_250_300

 

Slovenskému futbalovému zväzu za finančnú pomoc a podporu pri organizovaní XIX. Majstrovstiev Slovenska detských domovov vo futbale.

 

 

 

 

adam_sport_255

 

jSpoločnosti  ADAM sport, s.r.o. v Ružomberku za materiálnu pomoc pre deti Detského centra Slovensko

 

 

 

 

logo-takko_136

 

Spoločnosto TAKKO FASHION SLOVAKIA, s.r.o. za dlhodobú pomoc náhradným rodinám DC-SK

 

 

 

 

index_225

 

Spoločnosti ZF Slovakia za finančnú pomoc pri napĺňaní poslania Detského centra Slovensko

 

 

 

villabetula20171127_198

Spoločnosti S Hotel, s.r.o. za pomoc Detskému centrum Slovensko pri fundraisingu

 

 

 

 

snimka_obrazovky_2019-02-20_o19.12.33_197

 

Spoločnosti Hyundai Steel Slovakia, s.r.o. za finančnú podporu projektov Detského centra Slovensko

 

 

 

snimka_obrazovky_2019-02-12_o11.53.55_178

 

Spoločnosti UNIMEDIA, s.r.o. za finančnú podporu projektov Detského centra Slovensko

 

 

 

camfil_201

 

Spoločnosti Camfil, s.r.o. za finančnú podporu projektov Detského centra Slovensko

 

 

 

ineco_logo_250

Spoločnosti IN-ECO, spol s r.o. za finančnú podporu projektov Detského centra Slovensko

 

 

 

 

pqm_145

Spoločnosti PQM, s.r.o. za finančnú podporu projektov Detského centra Slovensko

 

 

zlievaren_284

Spoločnosti Zlieváreň Trnava, s.r.o. za finančnú podporu projektopv Detského centra Slovensko

 

 

 

sse_168

 

Spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. za finančnú podporu projektov Detského centra Slovensko

 

 

 

westech_250

 

Spoločnosti WESTech, spol. s r.o. za finančnú podporu projektov Detského centra Slovensko

 

 

DUŠANOVI DUBOVCOVI, Banská Bystrica
za finančnú podporu projektov Detského centra Slovensko

 

 

 

logo-csck-201809_2_250

 

Spoločnosti REDIMIX, s.r.o. za sladkosti na tábor z obchodu ČESKO SLOVENSKÉ CUKROVINKY

 

 

 

 

 

bel_227

 

Ďakujeme spoločnosti Syráreň Bel Slovensko, a.s. za pomoc pri organizácii XXXVIII. Táborových stretnutí DC-SK na Slanej Vode pri Oravskej Polhore

 

 

 

zeleninarska_336

 

 

Ďakujeme spoločnosti Zeleninárska, s.r.o. za pomoc pri organizácii XXXVIII. Táborových stretnutí DC-SK na Slanej Vode pri Oravskej Polhore

 

 

 

 

podravka_343

 

Ďakujeme spoločnosti PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. za pomoc pri organizácii XXXVIII. Táborových stretnutí DC-SK na Slanej Vode pri Oravskej Polhore

 

rajo_350

Ďakujeme spoločnosti RAJO, a.s. za pomoc pri organizácii XXXVIII. Táborových stretnutí DC-SK na Slanej Vode pri Oravskej Polhore

 

 

MIGAMI, s.r.o.- Nasecestoviny.sk

Ďakujeme spoločnosti MIGAMI, s.r.o. za pomoc pri organizácii XXXVIII. Táborových stretnutí DC-SK na Slanej Vode pri Oravskej Polhore

 

 

 

snico_311

 

Spoločnosti SNICO, s.r.o.

za pomoc pri organizácii XXXVIII. Táborových stretnutí DC-SK na Slanej Vode pri Oravskej Polhore

 

 

 

 

 

probugas_227

 

Spoločnosti Probugas, a.s. za dlhoročnú meteriálnu pomoc pre projekty Detského centra Slovensko

 

 

 

kinderlandia1_598_01

Spoločnosti ELMAR - SK, s.r.o. za pomoc pri organizácii XXXVIII. Táborových stretnutí DC-SK na Slanej Vode pri Oravskej Polhore

 

 

 

 

 

ormuzeum_556_01

 

Oravskému múzeu v Dolnom Kubíne, za pomoc pri organizácii XXXVIII. Táborových stretnutí DC-SK na Slanej Vode pri Oravskej Polhore

 

 

 

 

 

tvrdosin_384_01

 

Mestskému úradu v Tvrdošíne za pomoc pri organizácii XXXVIII. Táborových stretnutí DC-SK na Slanej Vode pri Oravskej Polhore

 

 

 

 

 

lod_orava_594_01

 

 

Spoločnosti Orava - Prístav MP, s.r.o. za pomoc pri organizácii XXXVIII. Táborových stretnutí DC-SK na Slanej Vode pri Oravskej Polhore

 

 

 

 

 

 

drevodom_450_01

 

 

Spoločnosti Drevodom Orava, s.r.o. za pomoc pri organizácii XXXVIII. Táborových stretnutí DC-SK na Slanej Vode pri Oravskej Polhore

 

 

 

 

 

 

belusafoods_1633_01

 

 

Spoločnosti Belusa Foods, s.r.o. za pomoc pri organizácii XXXVIII. Táborových stretnutí DC-SK na Slanej Vode pri Oravskej Polhore

 

 

 

farlesk_1_360

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!