Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Z histórie Detského centra > Brigáda na Reváni SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Brigáda na Reváni
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Brigáda na Reváni Vytlač článok Vytlač článok

Členovia DC a otcovia našich rodín brigádovali 23. - 24. októbra na Reváni. Manželky a mamy sa zatiaľ doma starali o deti za prísľub, že na budúce sa stretnú spolu mamy našich rodín, zatiaľ čo otcovia sa budú starať o deti. Nuž, či to tak bolo, o tom potom.

 

brig09_3_450

Brigády sa zúčastnili:

Maroš Práznovský
Viktor Blaho st.
Róbert Vessa
Štefan Pienták
František Maťús
Anto Ďaďo
Radovan Marton
Martin Machciník
Andrea Petrášová
Braňo Proft
Igor Gombík

brig09_4_450

Ďalší členovia DC, niektorí aj opakovane, si týmto podujatím odpracovali základný limit brigádnických hodín člena DC, na základe čoho majú nárok čerpať výhody pre členov DC. Brigádu je možné nahradiť aj inými činnosťami v prospech DC.

brig09_5_450

Zapracovával sa aj náš nový náhradný tato - Rado.

brig09_6_450

Števo je skúsený, má za sebou už aj brigádu na výstavbe letného tábora na Podsuchej.

brig09_7_450

No a ku tomuto netreba žiadny komentár, takto sa robí, že sa robí, alebo že by sa išiel Viťo st. lyžovať?

brig09_8_450

Táborák v októbri je tiež nie zlá vec, zvlášť keď treba šetriť za vývoz opotrebovaného nábytku.

brig09_9_450

A zase sa ulieva!

brig09_15_450

Robo s Tónom absolvovali aj výškové práce na streche pri oprave odvetrávacích potrubí.

brig09_17_450

A dali si skutočne záležať!

brig09_18_450

Števo sa tiež nedal zahanbiť, kúril a kúril.

brig09_20_450

Braňo si zobral na starosť spadnuté stromy za budovou.

brig09_26_450

Chlapci si na streche ešte aj po dobre ...

brig09_30_450

... vykonanej práci zapózovali.

brig09_33_450

Tato Fero aj napriek tomu, že užíval antibiotiká si v tej zime počínal statočne.

brig09_38_450

Krátka stretegická porada ...

brig09_42_450

... a že by odchod domov?

brig09_45_450

Nie, to pán prezident doniesli len ďalšie palivo na oheň a hanbili sa priznať, že sú to staré splesnivené knihy, pretože knihy sa páliť nepatrí.

brig09_49_450

Tato Tóno knihy radšej ešte poriadne prebral a niektoré sme odviezli do knižnice DC.

brig09_54_450

No, celkom dobre sme to tu vyčistili, ....

brig09_52_450

ešte naložiť a odchod domov, lebo sa nám Tóno ešte "rozčertí".

 

Dopredu sa už tešíme na budúcu brigádu!

Dop videnia!

 

 

 


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!