Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Z histórie Detského centra > Bábätkovo SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Bábätkovo
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Bábätkovo Vytlač článok Vytlač článok

Babatko2

 

Keď som sa vrátil z týždňovej dovolenky do práce, čakalo ma prekvapenie. V prvom momente ma napadla myšlienka, že Detské centrum premenujeme na Bábätkovo. Nuž čo, malilinké nedávno narodené úžasné stvorenia nemôžu čakať na svoju mamu, a tak dovolenka nedovolenka, namierili si to vo veku od jedného mesiaca do dvoch rokov rovno do Detského centra jedno po druhom. Keď som odchádzal mali sme len dve, keď som sa vrátil, už boli štyri a na ceste sú ďalšie dve".

Detský domov Náhradné rodiny DC sa cez prázdniny rozrástol na 15 profesionálnych náhradných rodín s 20-timi profesionálnymi rodičmi a potrebuje ďalšie. Len aby tých mám bolo dosť, čo ani cez prázdniny nemajú dovolenku a ja sa na budúce vrátim až za mesiac. Len kočíky nakúpim radšej do zásoby.

Tak teda nech v zdraví rastú a majú vždy láskavú mamu!

 

ujo Viťo

Kuknite, ako sa vytešujú z nového prírastku a nie len mamy:

 

Babatko1

Babatko3

Babatko4

dieta_450_novinka1_400

dieta_450_novinka2_400

dieta_450_novinka3_400

mdhugolina_1_400

mdhugolina_2_400

mddan_1_400_01

 

• PRIDAJ REAKCIU NA PRÍSPEVOKDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!