Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Z histórie Detského centra > Chodník Detského centra SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Chodník Detského centra
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Chodník Detského centra Vytlač článok Vytlač článok

V júli roku 2010 Detské centrum počas táborového turnusu v tábore pre deti z detských domovov na Podsuchej, v spolupráci s mladými francúzskymi skautmi z Versailles pri Paríži, upravilo turistický chodník smerom na Brankov, až po Brankovský vodopád. Skauti aj s deťmi z tábora upravili zásekmi a lanami strmé výstupy, premostili potok 3 drevenými mostíkmi a osadili informačnú tabulu o Brankovskom vodopáde. Odvtedy má Detské centrum tento chodník v opatere.

 

dsc_0754_450points_450

 

Ako už po mnohý krát, aj poslednú januárovú nedeľu 2012 sa na kontrolu chodníku vybrala partia z Detského centra - dobrovoľníci DC,  zamestnanci Detského domova Náhradné rodiny DC a jeho deti. Kuknite teda, ako vyzerá náš chodník v zime. Je prekrásny!

 

 

_dsc0057_450_01

 

 

_dsc0064_450_01

 

_dsc0077_450

 

_dsc0025_450

 

_dsc0003_450_01

 

_dsc0002_450_02

 

_dsc0004_450

 

_dsc0005_450_01

 

_dsc0011_450_01

 

_dsc0014_677

 

_dsc0018_450

 

_dsc0019_450

 

_dsc0020_450_01

 

_dsc0028_450_01

 

_dsc0032_450_01

 

_dsc0038_450

 

_dsc0043_450

 

_dsc0051_450

 

_dsc0053_450

 

_dsc0070_450

 

_dsc0073_450_01

 

_dsc0085_450

 

_dsc0090_450

 

_dsc0096_450

 

_dsc0102_450

 

_dsc0104_450

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!