Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Projekty DC > Letné táborové stretnutia Detského centra Slovensko > Prázdniny pre deti z náhradných rodín SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Prázdniny pre deti z náhradných rodín Vytlač článok Vytlač článok

HĽADÁME MIESTO NA TÁBOR PRE DETI, KTORÝM OSUD NEDOPRIAL ŽIŤ VO VLASTNEJ RODINE

Detské centrum Slovensko hľadá stabilné miesto - pozemok - usadlosť, na vybudovanie tábora pre deti z náhradných rodín.


Pozemok, opustená usadlosť: okraj obce, okraj lesa, ruiny pôvodnej stavby nie sú prekážkou

 

 

 

V rámci letných táborov DC-SK odrekreuje v súčasnosti približne 200 detí ročne, v minulosti to bolo maximálne až 1700 detí za rok. Okrem organizovania stanových táborov pre deti v náhradnej starostlivosti od 12 rokov veku sa dostali stabilne do celoročných plánov Detského centra Slovensko aj tábory  pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku. Tieto od roku 2000 boli organizované vo vlastných objektoch - v Rekreačnom zariadení Reváň a na Chate DC v Ľubochni. Dnes sú umiestňované prevažne do prenajatých objektov. Prvý tábor organizovali zakladajúci členovia DC-SK už v roku 1981 a odvtedy neprerušovane každý rok.

 

Informácie o aktuálnom ročníku táborov

 

Oznamujeme Vám, že DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO otvára tohto roku znovu už XXXV ročník. Letné tábory DC-SK, ktoré sú posledné tri roky venované už nie ako výpomoc klasickým detským domovom, ale najmä pre deti odkázané na náhradnú starostlivosť v profesionálnych a pestúnskych rodinách.  Dôvodom je najmä to, že posledných 18 rokov zbierame skúsenosti z práce práve s takýmito deťmi, aj ako zriaďovatelia domova detí, ktorý sa stará o 41 detí výlučne v profesionálnych rodinách. DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO má spolu viac ako 35 ročnú skúsenosť z organizovania letných aj zimných táborov pre deti z prostredia náhradnej starostlivosti.

 

Termíny turnusov:

 

3. - 16. 7.2017

17. - 30. 7.2017

 

Miesto táborov: Studená dolina - JAKUBOVANY, Malinô Brdo nad Ružomberkom

 

 

- klikni na táborový spravodaj -

snimka_sprav_250_429_01

 

 

- klikni na objednávku tábora -

snmka_obj_470

 

 

- klikni na zdravotný záznam, ktorý treba odovzdať pri nástupe do tábora -

snmka_zdrav_445

 

Zamestnáme táborových pracovníkov

Detské centrum Slovensko hľadá dobrovoľníkov pre prácu v letných táboroch 2016 pre deti v náhradnej starostlivosti, ktoré začínajú 1. 7.2016 a končia 28. 7.2016. Práca je platená v rozsahu minimálnej mzdy za 8 h denne, zvyšné odpracované hodiny sú venované dobrovoľníctvu. Táborový pracovník má nárok na celodennú stravu, hradenú zamestnávateľom. Podmienkou je minimálny vek 21 rokov pre horský stanový tábor, 19 rokov pre deti od 3 do 10 rokov, bezúhonnosť, vzťah ku deťom, minimálne stredná škola s maturitou a povinné absolvovanie školenia v minimálnom rozsahu 10 hodín. Pedagogické vzdelanie aj prax v letnom tábore sú vítané, nie však podmienkou.

 

Z archívu niektorých táborov:


Lesná škola 2006

XXVI. LTS DC 2007

XXVIII. LTS DC 2009

XXIX. LTS DC 2010

XXX. LTS DC 2011

XXXI.LTS DC 2012


 

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

 

Klikni ? ÚVODNÁ STRÁNKA ? Klikni

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!