Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Táborové stretnutia > LETO LESNEJ MÚDROSTI 2012 SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
LETO LESNEJ MÚDROSTI 2012
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
LETO LESNEJ MÚDROSTI 2012 Vytlač článok Vytlač článok

 

p1010029_400

 

 

Od 1. do 31. júla 2012 sa v Jakubovanoch pri Liptovskom Mikuláši a v Železnom pri Partizánskej Ľupči konalo opäť pod vedením Detského centra LETO LESNEJ MÚDROSTI – už 31. ročník táborových stretnutí pre deti vyrastajúce bez vlastnej rodiny - v detských domovoch a tiež v náhradných rodinách. Tento rok to boli deti zo 14 detských domovov a zo 6 náhradných rodín.

 

Obidva turnusy boli rozdelené na dva samostatné tábory – pre menšie deti do 10 rokov a pre starších táborníkov. Program bol zameraný na všestranný rozvoj osobností detí a tiež, ako napovedá už samotný názov táborových stretnutí, na spoznávanie múdrosti a tajov prírody.

 

V rámci táborovej tvorivosti táborníci vyrábali výrobky z dreva, maľovali na nerasty, učili sa hľadať a rozpoznávať rastliny, zvieratá a ich stopy, vyrábali vzducholode, ale aj veselé kostýmy, ktoré potom využili počas hereckých výkonov v rámci svojich vlastných rozprávkových divadelných predstavení. Takto každý deň niektorý oddiel zabával ďalšie oddiely, nechýbali rôzne súťaže, hry – aj nočné, tanec, spev a rozhovory pri táborovej vatre.

 

 

20120705_173028_005_450

 

20120706_175457_007_450

 

20120705_205212_022_450

 

20120705_173811_008_450

 

20120707_110400_008_450

 

20120705_205212_022_450_01

 

20120707_184001_018_450

 

20120708_110352_014_450

 

20120708_114325_060_450

 

Počasie bolo až na niekoľko silných búrok prajné, takže sa vydarili aj výlety a pešia turistika do okolia. Deti navštívili tiež obidve jaskyne v Demänovskej doline, Múzeum Janka Kráľa s dobovou mučiarňou a kino v Liptovskom Mikuláši. Radovánky vo vode si všetci, od tých najmenších až po najväčších, užili v Thermal Parku v Bešeňovej, kde sa zapojili aj do animačných programov a svojím tancom a bezprostrednosťou si získali početné publikum.

 

20120708_144525_108_450

 

20120709_170430_033_450

 

20120709_195039_045_675

 

20120709_205929_077_450

 

20120709_142905_018_677

 

20120709_212453_092_675

 

20120712_120501_005_450

 

20120709_231139_106_450

 

20120709_224413_093_450

 

tab2012_rebr_450

 

20120715_105034_004_450

 

dscn7446_450

 

40 detí z Detského centra a ich náhradných rodičov čakajú ďalšie prázdninové dobrodružstvá počas dovolenky na bulharskom Slnečnom pobreží v druhej polovici augusta 2012.

 

Organizáciu prázdninových stretnutí a ďalších podujatí organizovaných Detským centrom môžete podporiť aj zaslaním SMS s textom DMS DOMOV na telefónne číslo 877. Cena SMS je 1,- €. Detské centrum z tejto sumy získa 96 centov.

 


Organizáciu XXXI. Táborových stretnutí DC podporili:Dr. Oetker s.r.o.

 

Stredoslovenská energetika, a.s.


PODRAVKA International s.r.o.


GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ


LUNACO s.r.o.


PROBUGAS a.s.


Liptovská mliekareň a.s.


Ryba Žilina spol. s r.o.


Združenie Zemiak s.r.o.


Boni Fructi spol. s r.o.


Považský cukor a.s.


SNICO s.r.o.


Mlyn Trenčan spol. s r.o.


MABONEX s.r.o.


Unimilk s.r.o.


KRAŠ Slovakia s.r.o.


Rajo a.s.


A + Z Rišňovský Halász


Rodina Hrotková – výroba cestovín


AMICUS s.r.o.


BIO EKO s.r.o.


Tekmar Slovensko s.r.o.


Slovpack Bratislava spol. s r.o.

 

 

 

 

Napísala Jarka Kulinová - Dlhý vlas

Foto: Slavomír Petráš

 

 

 

dms_dc_2_309

 

 

platí v období od 1. marca 2012 do 31. decembra 2012

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 1 €. Detské centrum dostane 96% ceny z každej  darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS DOMOV (DMS medzera DOMOV) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100 % z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Od 1. do 31. júla 2012 sa v Jakubovanoch pri Liptovskom Mikuláši a v Železnom pri Partizánskej Ľupči konalo opäť pod vedením Detského centra LETO LESNEJ MÚDROSTI – už 31. ročník táborových stretnutí pre deti vyrastajúce bez vlastnej rodiny - v detských domovoch a tiež v náhradných rodinách. Tento rok to boli deti zo 14 detských domovov a zo 6 náhradných rodín.

 

Obidva turnusy boli rozdelené na dva samostatné tábory – pre menšie deti do 10 rokov a pre starších táborníkov. Program bol zameraný na všestranný rozvoj osobností detí a tiež, ako napovedá už samotný názov táborových stretnutí, na spoznávanie múdrosti a tajov prírody.

 

V rámci táborovej tvorivosti táborníci vyrábali výrobky z dreva, maľovali na nerasty, učili sa hľadať a rozpoznávať rastliny, zvieratá a ich stopy, vyrábali vzducholode, ale aj veselé kostýmy, ktoré potom využili počas hereckých výkonov v rámci svojich vlastných rozprávkových divadelných predstavení. Takto každý deň niektorý oddiel zabával ďalšie oddiely, nechýbali rôzne súťaže, hry – aj nočné, tanec, spev a rozhovory pri táborovej vatre.

 

Počasie bolo až na niekoľko silných búrok prajné, takže sa vydarili aj výlety a pešia turistika do okolia. Deti navštívili tiež obidve jaskyne v Demänovskej doline, Múzeum Janka Kráľa s dobovou mučiarňou a kino v Liptovskom Mikuláši. Radovánky vo vode si všetci, od tých najmenších až po najväčších, užili v Thermal Parku v Bešeňovej, kde sa zapojili aj do animačných programov a svojím tancom a bezprostrednosťou si získali početné publikum.

 

40 detí z Detského centra a ich náhradných rodičov čakajú ďalšie prázdninové dobrodružstvá počas dovolenky na bulharskom Slnečnom pobreží v druhej polovici augusta 2012.

 

Organizáciu prázdninových stretnutí a ďalších podujatí organizovaných Detským centrom môžete podporiť aj zaslaním SMS s textom DMS DOMOV na telefónne číslo 877. Cena SMS je 1,- €. Detské centrum z tejto sumy získa 96 centov. www.detskecentrum.sk


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!