Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Táborové stretnutia > XXIX. Táborové stretnutia DC 2010 SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
XXIX. Táborové stretnutia DC 2010
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
XXIX. Táborové stretnutia DC 2010 Vytlač článok Vytlač článok

XXIX. Táborové stretnutia Detského centra

 

XXIX. Táborové stretnutia DC pre deti a mládež z detských domovov v SR sa uskutočnili pre mládež v horskej stanovej základni na Podsuchej v Ružomberku a v Detskom centre v Ružomberku, kde sa tešili z prázdnin malé deti od 3 rokov.

 

 

Tábory prebiehali v dvoch turnusoch: 1. - 15. 7 a 16. - 30. 7

 

 

I. turnus - Horský stanový tábor Podsuchá pre deti a mládež od 10 do 18 rokov:

 

DeD Istebné

DeD Piešťany

DeD Handlová

DeD Sereď

Ded Hnúšťa

DKC Náruč

DKC Čadca

DC Ružomberok

 

Veúci tábora: Andrea Petrášová

Oddieloví vedúci: Barbora Gomolčáková - Barčidlo, Soňa Balážová, Marian Kaljar, Dorota Píšová, Peter Onofrej

Zdravotná služba: Irenka Čisárová

Hospodár: Juraj Pšeno - 1 týždeň, Martin Machciník - 1 týždeň,

Kuchárka: Táňa Vessová

 

Horský stanový tábor Podsuchá

dsc_0867_450dpi_450

 

 

I. turnus - DC Ružomberok pre deti od 3 do 12 rokov:

 

DeD Piešťany

DKC Náruč

DeD Považská Bystrica

DC Ružomberok

 

Veúca tábora: Daniela Rožteková

Oddieloví vedúci: Lýdia Blumensteinová, Ľubka Blumensteinová, Veronika Mitrengová, Dominika Mišovie

Zdravotná služba: Dominika Mišovie

Kuchárka: Mária Jurštáková

 

 

 

II. turnus - Horský stanový tábor Podsuchá pre deti a mládež od 10 do 18 rokov:

 

DeD Istebné

RDD Vráble

DeD Banská Bystrica

DeD Mníchova Lehota

DKC Čadca

DKC Maják Bratislava

DeD Jelka

DC Ružomberok

 

Veúci tábora: Viktor Blaho

Oddieloví vedúci: Jaroslava Kulinová, Roman Vrabko, Maroš Práznovský, Gabriela Lukáčová

Zdravotná služba: Silvia Pančíková

Hospodár: Miroslav Borák

Kuchárka: Silvia Pančíková

 

 

II. turnus - DC Ružomberok pre deti od 3 do 12 rokov:

 

DeD Piešťany

DKC Náruč

DeD Považská Bystrica

DC Ružomberok

 

Veúca tábora: Lýdia Blumensteinová

Oddieloví vedúci: Dominika Mišovie, Veronika Mitrengová, Lenka Koreňová

Zdravotná služba: Dominika Mišovie

Kuchárka: Mária Jurštáková

 

 

Tábor v DC Ružomberok pre malé deti

dsc_0266_450points_450

 

Program táborových turnusov:

 

turistika - Veľká Fatra - Máliné Brdo, Rakytov, Vlkolínec, hrebeň N. Tatier - Donovaly, Kečka, Kozí chrbát, Korytnica, Patočiny, Liptovská Lúžna,

cykloturistika,

denné a nočné táborové hry v prírode,

táborová tvorivosť,

varenie v prírode,

návšteva Tatralandie,

program pri táborovej vatre,

športové súťaže,

značenie náučného turistického chodníka na Brankovský vodopád

 

 

mladí skauti z Versailles pri Paríži - Francúzsko

dsc_0754_450points_450

 

S programom na tábore počas obidvoch turnusov pomáhali aj francúzski skauti. Okrem toho mali na starostli výstavbu a označenie náučného turistického chodníka na Brankovský vodopád.

 

 

Fotografie z táborových turnusov sa nachádzajú vo fotogalériii - KLIKNI TU

 podravka_121
Ďakujeme spoločnosti Podravka International, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra

slovpack_160_203
Ďakujeme spoločnosti SLOVPACK Bratislava, spol. s r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra

 

tatrakon_300_300
Ďakujeme spoločnosti TATRACON, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra

 

zdruzenie_zemiak_268
Spoločnosti Ďakujeme firme Združenie Zemiak, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra

 

 

falcon_300_300
Ďakujeme spoločnosti FALCON Slovakia, spol. s r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra

RIMA - Richard Makovický

Ďakujeme firme RIMA - Richard Makovický za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra


MLYN U KAZDU - Ing. Karol Kazda

Ďakujeme firme Mlyn u Kazdu za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra

 

 boni_fructi_760
Ďakujeme spoločnosti Boni Fructi, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra
cestoviny_maruk_315
Ďakujeme firme Marušák, v.o.s. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra
hydina_kubus_313
Ďakujeme firme Hydina Kubus za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra
inmedia_140
Ďakujeme spoločnosti Inmedia, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra
logo_lunaco_286
Ďakujeme spoločnosti Lunaco, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra
mabonex_180
Ďakujeme spoločnosti Mabonex, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra
mlyn_trenan_839
Ďakujeme spoločnosti Mlyn Trenčan, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra
nestle_142
Ďakujeme spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra

 probugas_227
Ďakujeme spoločnosti Probugas, a.s. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra
rajo_152
Ďakujeme spoločnosti Rajo, a.s. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra
ryba_680
Ďakujeme spoločnosti Ryba Žilina, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra
snico_160
Ďakujeme spoločnosti SNICO, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra
unimilk_898
Ďakujeme spoločnosti Unimilk, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centrayoplait_144
Ďakujeme spoločnosti Yoplait, s.r.o. za meteriálnu pomoc pre XXIX. Táborové stretnutia  Detského centra

 

 

Viktor Blaho - Šaman

náčelník XXIX. Táborových stretnutí DC

 

 

 

 

 


 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!