Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Pomôžte nám pomáhať! SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Pomôžte nám pomáhať! Vytlač článok Vytlač článok

POMÔŽTE NÁM FINANČNE, zaslaním Vášho príspevku na účet Detského centra Slovensko cez službu VIAMO - kliknie na obrázok a načítaj QR kód aplikáciou VIAMO

 

viamo_214

 

alebo priamo na účet DCSK:

 

VÚB 294547342/0200
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK75 0200 0000 0002 9454 7342

Variabilný symbol: Vaše IČO alebo dátum narodenia bez bodiek

Do popisu pre príjemcu uvedte: Dar

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

Vaše IČO alebo dátum narodenia bez bodiek

Do popisu pre príjemcu uvedte: Dar

 

Pokiaľ nám prispejete priamo na účet, odporúčame aby ste nám dali o tom avízo - telefonicky, poštou alebo e-mailom a dohodneme sa na ďalšom postupe. V prípade ak nebudeme vedieť identifikovať Váš príspevok, tento môže byť predmetom vyrúbenia dane.

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

Údaje na uvedenie v daňovom priznaní


•Obchodné meno: DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO


• Sídlo: K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok • IČO 30226112


•Právna forma: občianske združenie

 

 

Tlačivá pre 2% z dane fyzických osôb - zamestnancov:

 

VYHLÁSENIE o poukázaní dane

a
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

 


 

HĽADÁME MIESTO NA TÁBOR PRE DETI, KTORÝM OSUD NEDOPRIAL ŽIŤ VO VLASTNEJ RODINE

Detské centrum Slovensko hľadá stabilné miesto - pozemok - usadlosť, na vybudovanie tábora pre deti z náhradných rodín.


Pozemok, opustená usadlosť: okraj obce, okraj lesa, ruiny pôvodnej stavby nie sú prekážkou.

 

POMÔŽTE NÁM MATERIÁLNE

napr. darovaním stavebného materiálu, audio-vizuálnych pomôcok, odevov, obuvi, športového a turistického materiálu, diek, spacích vakov, kancelárskych potrieb, počítačov, potravín, hračiek, zdravotníckeho materiálu, nábytku, pohonných hmôt,  odpredajom osobného ojazdeného alebo úžitkového automobilu za zostatkovú cenua ďalšie.

 

KÚPTE SI OD NÁS FORMOU VEREJNEJ FINANČNEJ ZBIERKY SÚVENÍRY - MAGNETKY

za 2,50 €/ks, z daného regiónu na týchto predajných miestach:

 

Penzión Gejdák, Ružomberok

Hotel Granit, Ružomberok - Smrekovica

Hotel Kultúra, Ružomberok

Reštaurácia Koliba, Likavka

Jánošíkova krčma, Val. Dubová

Kúpele Lúčky

Villa Betula, Liptovská Sielnica

Koliba Gréta, Liptovská Sielnica

Hotel Pieris, Podbanské

Hotel Permon, Podbanské

Hotel Jánošík, Lipt. Mikuláš

Bodega, Ružomberok - Podsuchá

Marina Liptov, Bobrovník

Agrothermal, Lipt. Teplá

Rešturácia Kozí Vŕšok, Ivachnová

Stánok Dechtáre, Svätý Kríž

 

 

 

ANGAŽUJTE SA: Prihláste sa za dobrovoľníka  Detského centra Slovensko a pomôžte nám Vašou prácou a svojim voľným časom. Napíšte nám na adresu detskecentrum(e-mail code)detskecentrum.sk alebo volajte na mobil 0903 731 750. Upozorňujeme Vás, že ak máte záujem len o prácu s deťmi v detskom tábore, podmienkou je vek 21 rokov a minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou!


MORÁLNE:
Napíšte nám na adresu detskecentrum(e-mail code)detskecentrum.sk


ĎAKUJEME VÁM !

O účelnom využití Vášho daru sa môžete prísť kedykoľvek presvedčiť osobnou návštevou. Radi Vás privítame!

 

 

 

Klikni ? ÚVODNÁ STRÁNKA ? Klikni

 

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!