Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > VI. Združené majstrovstvá detí z detských domovov SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
VI. Združené majstrovstvá detí z detských domovov
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
VI. Združené majstrovstvá detí z detských domovov Vytlač článok Vytlač článok

POZÝVAME

Vás vo štvrtok 30. 5 až nedeľa 2. 6.2013 do Hronca na Horehroní, kde sa uskutočnia VI. Združené preteky detí a mládeže z detských domovov - XXVI. Preteky turistickej zdatnosti, XVIII. Plavecké preteky a XVIII. Šachový turnaj.

 

Vyhlasovateľ:

 

DETSKÉ CENTRUM, prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti


Technické zabezpečenie: DETSKÉ CENTRUM


 

Hlavní partneri:

 

unicredit_374

 

 

logo_sse_edf_220

 

 

posam_logo_2_240

 

 

 

 

Ďalší partneri:

 

3d_symbol_mark_227

 

 

logo_pontis_big_sk_160

logo_aluplast_255

 

nobelautomotive_250

 

logo-hero_164

 

kofola_148

 

 

 

 

klikni na obrázok - POZVÁNKA na VI. Združené preteky detí a mládeže z detských domovov

 

obalka_spravptz2013_351

 

 

klikni na obrázok - PRIHLÁŠKA na VI. Združené preteky detí a mládeže z detských domovov

prihlas_ptz2013_386

 

 

 

POZOR!  V roku 2013 zmena v pravidlách pre PTZ, Kultúrno poznávacia činnosť - KPČ sa mení na Kultúrno poznávaciu činnosť Horehronie

klikni na - KPČ HOREHRONIE -

 

 

 

 

Klikni na obrázok - PLATNÉ PRAVIDLÁ PTZ

 

buzola_ptz_281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!