Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Majstrovstvá detských domovov
v združených pretekoch
SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Majstrovstvá detských domovov <br/>v združených pretekoch
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Majstrovstvá detských domovov
v združených pretekoch
Vytlač článok Vytlač článok

8. ročník Združených Majstrovstiev detských domovov v SR - XXVIII. Preteky turistickej zdatnosti, XX. Plavecké preteky, XX. Šachový turnaj

 

Vyhlasovateľ: ...................DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

 

Technické zabezpečenie: DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

..........................................Detský domov náhradné rodiny DCSK

..........................................Rekreačné zariadenie Výtoky

 

Partneri:

 

 

irises_72dpi_227

 

 

index_275

Co-funded by the Fundamental Rights & Citizenship Programme of the European Union

 

 

kofola_148

 

Spoločnosť Kofola, a.s.

 

 

hero_logo_164

Spoločnosť HERO Slovakia, spol. s r.o.

 

 

alfarent_295

Spoločnosť Alfarent, spol. s r.o.

 

 

Termín: 21. - 24. 5.2015

 

Miesto: Rekreačné zariadenie Výtoky, Moravany nad Váhom

 

vytoky_679

 

 

Pretekov sa môžu zúčastniť deti a mládež z detských domovov, krízových a diagnostických centier v SR. Ostatné informácie v priloženom spravodaji.

 

 

 

 

SPRAVODAJ 8. ZDRUŽENÝCH PRETEKOV DETÍ A MLÁDEŽE Z DETSKÝCH DOMOVOV

 

- kliknu TU alebo na obrázok -

 

ptz_spravod_2015_434

 

 

Tlačivo prihlášky na ZDRUŽENÉ PRETEKY :


klikni

 

klikni

 

 

Tlačivo zdravotného potvrdenia pre pretekárov:

 

klikni


klikni

 

 

 

 

PRAVIDLÁ PRETEKOV TURISTICKEJ ZDATNOSTI z 13. 4.2015 - klikni TU alebo na obrázok

 

pravidlaptz_2015_426

 

 

 

KULTÚRNO POZNÁVACIA ČINNOSŤ - KPČ - klikni TU alebo na obrázok

 

kpc_2015_436

 

Klikni → ÚVODNÁ STRÁNKA ← Klikni

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!