Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Boli sme tam, kde sme ešte neboli SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Boli sme tam, kde sme ešte neboli
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Boli sme tam, kde sme ešte neboli Vytlač článok Vytlač článok

 

Náhradné rodiny Detského centra Slovensko sa stretli 9. - 12.10,2014 už po 37-krát, tentokrát vo veľmi príjemnom prostredí hotela Marlene v Oščadnici. V programe bola už tradične turistika, rôzne hry detí aj celých rodín, relax detí aj rodičov a oslava 15. výročia založenia detského domova Náhradné rodiny Detského centra Slovensko.

 

marlen39_2014_450

 

hotel_marlen_450

 

marlen31_2014_450

 

V úvode stretnutia privítal prezident DCSK okrem detí, ich rodičov, ďalších zamestnancov DCSK a dobrovoľníkov DCSK, aj zástupcu firmy ENZA, s.r.o., ktorá sa podielala na spolufinancovaní pobytu.

 

marlen1_2014_679

 

marlen2_2014_679

 

Keďže išlo o celkovo prvé stretnutie náhradných rodín DC-SK na Kysuciach, sprievodný program bol zameraný aj na spoznávanie tohto kraja. Na úvod privítala skupinu detí a ich vlastných aj náhradných rodičov pani Agnesa Priehodová, ktorá im porozprávala niečo o spôsobe života obyvateľov Oščadnice v minulosti. Pútavým rozprávaním aj spevom predstavila svoje detstvo, kedy sa namiesto PC, smartfonu či tabletu, aj po škole a cez víkendy chtiac – nechtiac deti venovali paseniu dobytka a pomocným prácam na poli, dievčatá pomáhali aj so spracovaním ľanu. Pani Priehodová priniesla so sebou kyticu ľanu, ktorú viacerí z účastníkov stretnutia videli po prvý raz v živote.

 

marlen3_2014_679

 

marlen4_2014_677

 

V rámci osláv 15. výročia založenia detského domova Náhradné rodiny Detského centra Slovensko, medzi náhradné rodiny zavítali aj veľmi šikovné mažoretky Čačanky, tanečnice zo skupiny JOJA a speváčky – všetky z CVČ Čadca. Vystúpili vo viac ako hodinovom pásme a veru potlesk, ktorý zožali, bol zaslúžený. Odkukané tanečné kroky si potom mohli deti vyskúšať počas večernej diskotéky.

 

marlen19_2014_450

 

marlen21_2014_450

 

marlen20_2014_450

 

marlen22_2014_450

 

Každú voľnú chvíľu využili rodičia s menšími deťmi na stretnutia so psíkom Kebabom, ktorý prišiel až z poľského Centra terapie a vzdelávania Bajarnia sídliaceho v meste Bydgoszcz aj so svojou cvičiteľkou a terapeutkov Monikou Litwinow, ktorá sa venuje canisterapii a pracuje spolu s Kebabom najmä s deťmi.

 

marlen42_2014_450

 

marlen17_2014_450

 

V programe  stretnutia bola tiež návšteva skanzenu vo Vychylovke, kde sa jeho návštevníci z Detského centra Slovensko mohli o spôsobe života, bývania a o zvykoch pôvodných Kysučanov dozvedieť ešte viac a nahliadnuť aj do domov, kde v minulosti žilo spolu aj niekoľko generácií v jednej izbe. Ďalej s pomocou lanovky vystúpili aj na najvyšší vrch Kysuckých Beskýd – Veľkú Raču 1236 m. Na vrchu ich čakal krásny výhľad na všetky strany a adrenalín na bobovej dráhe dlhej 1,3 km.

 

marlen6_2014_450

 

marlen14_2014_450

 

marlen15_2014_450

 

marlen23_2014_450

 

 

marlen24_2014_450

 

Dospelých mužov vyzvali na futbalový zápas chlapci z DCSK - tohtoroční Majstri Slovenska vo futbale detských domovov 2014. Starší futbalový tým veru mal čo robiť, aby vydržal do konca zápasu.

marlen32_2014_450

 

 

Relax vo vellness Hotela Marlene si užili deti aj dospelí ...

marlen33_2014_450

 

marlen35_2014_679

 

marlen34_2014_450

 

Počas stretnutia náhradných rodín sa konali aj viaceré súťaže – deti si zmerali sily a zručnosti pri skladaní a hode papierových bezmotorových lietadiel do diaľky. Pre celé rodiny bola zas pripravená hra postavená na dobrej orientácii v teréne a hľadaní stanovísk ukrytých v lese, pomocou mapy a GPS v širokom okolí hotela.

 

marlen41_2014_450

 

marlen29_2014_450

 

marlen38_2014_450

 

Rodičia absolvovali aj školenie, hlavnou témou bol priebeh odchodu dospelých detí z rodiny, a tiež sa diskutovalo na tému zvládnuteľnosti rodičovstva v prípadoch, kedy rodičia sú rodičmi svojich biologických detí, profesionálnymi náhradnými rodičmi a zároveň aj pestúnmi ďalších detí.

 

 

 

37. Stretnutie náhradných rodín DCSK sa konalo vďaka podpore partnerov:

 

 

Nadačný fond PwC pwclogo_94v Nadácii Pontis logo_pontis_172

 

 

 

Hotel Marlene

 

 

 

Enza s.r.o.

enza_234

 

 

 

Boni Fructi s.r.o.

 

boni_fructi_760

 

 

TERNO Group, k.s.

logo_hypernova_300_300

 

 

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!