Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Niektoré stretnutia náhradných rodín DC > 23 stretnutie náhradných rodín DC v Hutách SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
23 stretnutie náhradných rodín DC v Hutách
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
23 stretnutie náhradných rodín DC v Hutách Vytlač článok Vytlač článok

4. 12 - 7.12.2008

HUTY – malá dedinka,
ale škola poriadna.
Rozmýšľame...

...ísť do vrchu,
a či zostať dolu.
Veď i kostol je nablízku,
tešíme sa spolu..

A to, kde sme – napovie mapa,
nestratí sa rodič, ani dieťa.



Pre veľkých odvážnych,
skala je malá.



Pre menších, moc veľká –
máme sa báť?



Ach nie, jaskynka príjemná,
pre oddych ako stvorená.



A čo tie Oblazy!
Prídeme na lazy?



Sú tu len skaly biele,
správne postoje nahodíme.



Kadiaľ máme ísť? –
malé dieťa pýta sa.
Pozerám, stále len rovno,
niekde nás cieľ čaká.



Hučiaci vodopád,
čistá vodička,
rodinka pózuje,
len úsmev nám chýba.



To asi od zimy,
dolniaci nezvyknutí,
aha, veď Oravci,
sú veselí veľmi.



A sme tu,
pri starom mlyne,
čo si kto namelie,
to nech si vezme.



Dievčatá, čože to balíte?
A či to darček,
pre Mikuláša bude?



Mládenci zatiaľ jak junáci,
skackajú vo vreciach hrde,
kto prvý doskáče,
zakúri v krbe.



Ocinko, kde si mi,
chýba mi koník?
Jazdiť na pohovke,
učiť sa musím.



Priateľstvo “šťukneme“,
fotku do albumu dáme.
Spomínať budeme
na dobré chvíle.



Najmladší miláčik,
s cumlíčkom dumá,
kedy už Mikuláš,
doletí ku nám.



Tu je – na tretíkrát prišiel.
Doniesol darčeky – plnučké vrece.



Orava studená, Orava chladná,
ale Oravice teplučkú vodu ponúkajú.

Kde si vodička,





chceme sa zohriať,



kabátik zhodíme,
do plaviek skočíme.



Ďakujem za fotky,
práve hrejem kosti.



Naše mladé dámy –
a či akvabely?
Pekná, čistá voda,
ešte krajšia deva.



Akvabely znovu,
cvičia novú zostavu.



Jedna smutná, druhá úsmev,
tak ako to vlastne je.
Páči sa im táto voda,
a či je to trápenie?



Mužný pohľad na vodu,
- plavčíci sú vždy v strehu.



Ja už mám tej vody dosť,
kde je plavčík, daj ma von.



Tu sa končí celý príbeh,
hutianského stretnutia.
Odchádzame znovu domov,
chystať sa na Vianoce.
Čo myslíte? Bol som dobrý?
Bude darov tisíce?


- text pridala naša poetka mama Nošija -



DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE



Valid XHTML 1.0! Valid CSS!