Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum > Napísali o nás SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Napísali o nás Vytlač článok Vytlač článok


čítajte na strane 62 - www.detskecentrum.sk/docs/sk_zluty-07-15__web.pdf

 

www.changenet.sk/?section=spr&x=23804&cat=375394

 

www.sme.sk/c/2200307/kratko.html

 

www.sme.sk/c/2203586/rodinna-bunka-v-ruzomberku-uspesne-funguje-a-priberie-este-viac-deti.html

 

www.sme.sk/c/569725/na-nestatne-detske-domovy-nie-su-peniaze.html

 

www.shr.sk/pages/casopishumanita/archiv/humanitaplus/P20070607.pdf

 

www.shr.sk/pages/casopishumanita/archiv/humanita/C200608.pdf

 

www.tyzden.sk/casopis/2539/sest-mesiacov-pre-babaetka/

 

www.postoveznamky.sk/detske-centrum

 

assets.pofis.sk/katalog/produkty/peciatkovana-znamka-1998-detske-centrum?detail%5Blong%5D=&detail%5Btab%5D=spec&related%5Bdetail%5D=&similar%5Bdetail%5D=1&similar%5Bpage%5D=1&similar%5Bper_page%5D=12

 

www.regionzilina.sk/sk/aktuality/archiv/2005/zbierka-poputovala-do-detskeho-centra-ruzomberku.html

 

www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=1360&forceBrowserDetector=blind

 

www.mtr.sk/videoarchiv/2008-08-04_SPRAVY_02_Detske_centrum/

 

www.profutbal.sk/clanok148464-Detske_centrum_z_Ruzomberka_vitazom_futbaloveho_suboja_detskych_domovov.htm


www.sme.sk/c/3954639/riaditelka-domova-takmer-rozbila-rodinu.html

 

tlacovespravy.sme.sk/ts/1563/majster-slovenska-detskych-domovov-vo-futbale-je-z-ruzomberka/

 

hnonline.sk/slovensko/911956-profesionalni-rodicia-davaju-detom-sancu-na-rodinu

 

www.shr.sk/download/archiv/humanita/C201302.pdf

 

ruzomberok.dnes24.sk/oscadnica-hostila-deti-a-nahradne-rodiny-z-detskeho-centra-slovensko-189751

 

www.nadacesirius.cz/soubory/prilohy/transformace-nahradni-pece-na-slovensku-po-roce-89.pdf


www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/tomanovej-biznis-detmi-deje-so-suhlasom-statnych-organov.html

 

www.liptovmagazin.eu/?p=6022


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!