Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Projekty DC > Medzinárodné aktivity SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Späť
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Medzinárodné aktivity Vytlač článok Vytlač článok

Medzinárodná spolupráca sa začala už v roku 1992, kedy Detské centrum prvýkrát od svojho vzniku organizovalo vo Francúzsku mesačný prázdninový pobyt pre 50 detí zo slovenských detských domovov. Deti, ktoré spoznávali juh Francúzska dostali tento pobyt od svojho detského domova a Detského centra za odmenu. Pobyt zorganizovalo Detské centrum za spolupráce mesta Montpellier a Radnice v Clermont l' Hérault.V roku 1995 pomohli Združené holandské nadácie pre pomoc východnej Európe prostredníctvom Stichting katholieke noden vybudovať sídlo Detského centra v Ružomberku.V roku 1996 začalo Detské centrum organizovať krátkodobé - 3 týždne a dlhodobé - 1 až 3 mesačné pobyty vo Švajčiarskom Trógene. Tieto pobyty organizovalo DC v spolupráci s Kinderdorf Pestalozzi, najstaršou nadáciou vo Švajčiarsku. Posledný sa uskutočnil v roku 2004. Počas dlhodobých pobytov deti zo Slovenska navštevovali aj švajčiarsku školu.

 

V roku 2003 DC aktívne spolupracovalo aj s Kanceláriou francúzsko-slovenského priateľstva vo Francúzsku, ktorej predseda p. Manák s manželkou niekoľkokrát navštívil Slovensko a DC.


 

Detské centrum spolupracovalo v roku 2003 aj s francúzsko-nemeckou televíziou ARTE na dokumentárnom filme o náhradných rodinách na Slovensku, ktorý sa prvýkrát vysielal na ARTE 27. mája 2003.

 

V apríli roku 2003 navštívili 4 zástupcovia DC priateľov z Nadácie Náš Dom a Združenia náhradných rodičov (Stowarzysenie Zastepczego Rodzicielstwa) v Poznani, za účelom nadviazania spolupráce a zistenia situácie o náhradnej výchove v Poľsku.

 

V roku 2004 DC organizovalo aj program medzinárodnej výmeny mládeže Youth 2004 počas ktorého navštívila našu republiku mládež z Cypru, Grécka, Malty a Švédska. Venovali sa im aj štyria mládežníci z náhradných rodín a ďalší dobrovolníci z Detského centra.
Na sklonku letných prázdnin od 21. do 25. augusta 2005 sa sedemčlenná delegácia detí z profesionálnych náhradných rodín Detského centra z Ružomberka, vedená Viktorom Blahom juniorom, zúčastnila pobytu v Paríži na podujatí Soleils du Monde - Slnká sveta. Päť detí vo veku 10 až 12 rokov a 20-ročný študent Miroslav Borák pod vedením učiteľa francúzštiny Viktora Blahu ml. zažili vzrušujúce dobrodružstvo, s ktorým sa na začiatku školského roka určite pochválili aj svojim spolužiakom. -klikni na podrobný článok-


V roku 2007 na jar navštívili 9 pracovníci Detského domova Náhradné rodiny DC Prahu a pražské detské domovy.V dňoch 1.-14. augusta 2007 sme sa zúčastnili pobytu v detskom tábore v Kratove – Moskovskej oblasti. Celkovo nás bolo takmer 70, z toho skupinu z Detského centra tvorilo 12 detí a dvaja vedúci.

na letisku v Bratislave

 

leteli sme vládnym špeciállom TU 154

 

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve

 


Od 24. 7 do 29. 7. 2008 zavítalo do Ružomberka 70 amerických občanov zo štátu Virginia. Hlavným cieľom bola pomoc Detskému centru na údržbe jeho majetku a príprava odkúpeného objektu na rekonštrukciu. V sobotu navštívili americký priatelia z Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov aj detský tábor Detského centra pre deti z detských domovov na Podsuchej pri Ružomberku. Pri táborovom kruhu zaspievali aj niekoľko piesni, ktoré odzneli aj v nedeľu v rámci gospelového koncertu v Kine Kultúra v Ružomberku. ► Klikni na foto dokumentáciu.
V dňoch 2. až 3. mája 2009 vycestovala 40 členná skupina členov, zamestnancov a náhradných rodín DC do Poľska, aby navštívili najprv Oswiecim, potom hisorické mesto Krakow a nakoniec Soľnú baňu vo Wieliczke.

Myšlienka zorganizovať tento zájazd nás napadla už dávnejšie. Jednoducho sme si uvedomili, že bývalý koncentračný tábor Auschwitz a Birkenau v Oswiecime by mal návštíviť každý. Na zverstvá fašizmu počas druhej svetovej vojny sa nikdy nesmie zabudnúť. Je to pamätník obetiam z celého sveta, ktorý každému obyvateľovi zemegule musí pripomenúť, že "nikdy viac", aj tým čo žijú dnes a aj tým, ktorí prídu po nás.
Návšteva Detského domova v Krakowe
... a pokračujeme ďalej, ideme si pozrieť Krakow ...


.. a cestujeme do Wieliczky, kde sa nachádza jedna z najstarších soľných baní na svete ....... zostúpili sme do 135 m sprístupnenenej hĺbky pod zemou ...... soľ bola všade okolo nás, dlážka, schody, steny, sochy ...

Detské centrum Slovensko je od začiatku roka 2015 partnerom projektu IRISES, ktorý zastrešuje talianska organizácia UISP sportpertutti za podpory EÚ. Projekt je zameraný na ochranu práv detí žijúcich v ústavnej náhradnej starostlivosti.

 

dsc03656_450

 

iirise_partneri_517

 

V dňoch 11. - 15.02.2015 sa deti a vedúci z DC SK a detského domova v Istebnom zúčastnili úvodného stretnutia projektu IRISES v meste Turín, aj za účasti partnerských organizácií z Grécka, Portugalska, Rumunska, Bulharska a usporiadateľov z Talianska.

 

... komár, ktorý s nami doletel do Milána, odtiaľ sme cestovali do Turína autobusom ...

turin22015_3_450

 

turin22015_7_450

 


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!