Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Niektoré stretnutia náhradných rodín DC > Zimné 31. stretnutie rodín Detského centra a ich priateľov SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Zimné 31. stretnutie rodín Detského centra a ich priateľov
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Zimné 31. stretnutie rodín Detského centra a ich priateľov Vytlač článok Vytlač článok

Milí kamaráti, milí kolegovia,

 

pozývame Vás na 31. stretnutie rodín Detského centra, ktoré sa uskutoční 8. - 11.12.2011 v Hoteli LESNÁ v Starej Lesnej, rovno pod končiarmi Vysokých Tatier.

 

detskyhotel_450

 

hlesna_4_450

 

5381slesna_450

 

hlesna_1_450

 

hlesna_3_450

 

Pozývame medzi nás aj našich priateľov, zastupujúcich Dr.Oetkera, vďaka ktorému sa môžeme zísť v Starej Lesnej v plnom počte.

 

oetkerlogo_119

 

A čo nás čaká?:

 

- turistika a možno aj lyžovanie vo Vysokých Tatrách,

- pre deti aj dospelých rôzne hry,

- návšteva Dr.Oetkera,

- divadlo,

- kúpanie v Thermal Parku Vrbov,

- zaujímavosti a možno aj pohľad ďalekohľadom na hviezdy v Astronomickom ústave SAV,

- možno, ak sa budeme snažiť vráti sa ku nám aj Sv. Mikuláš,

- no a maminy a ocinovia sa budú opäť vzdelávať, ako majú poslúchať svoje deti.

 

Pamätáte si, že v Starej Lesnej sme už boli? Kto nám z detí pošle ten správny dátum, kedy to bolo a názov hotela, bude zaradený do zlosovania o zaujímavé ceny! Odpovede posielajte emailom na adresu rodiny@detskecentrum.sk, do konca novembra!

 

Pomôcka: fotografie hotela a iné, kde sa už uskutočnilo stretnutie v Starej Lesnej.

 

hlesna_8_450

 

5451slesna_450

 

5382_slesna_450

 

 

A ako nás nájdete? Kuknite sa na mapu:

 

sat_lesna_450

 

 

Na stretnutie sa tešia Vaši priatelia z Detského centra!

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!