Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Športové aktivity pre detské domovy v SR > XX. Preteky turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
XX. Preteky turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
XX. Preteky turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR Vytlač článok Vytlač článok

Vyhlasovateľ: Detské centrum

Technické zabezpečenie: Detské centrum
Termín:   25. - 27. 5.2007

Miesto: Rekreačné zariadenie Škutovky pri Lipt. Osade (na trase Ružomberok - B. Bystrica)Tak, a je to za nami. Vydržali by sme aj dlhšie, pretože bolo perfektne a aj počasie nám prialo.

hod na cieľ


Účasť bola síce slabšia ako po iné roky ale aj tak výkony boli perfektné. Sily na náročnej horskej trati si prišli zmerať mladí športovci z detských domovov v Spišskom Štiavniku, Handlovej, Tŕnia, Levíc, z Ružomberka a z Diagnostického centra v Ružomberku.

kultúrno-poznávacia činnosť


plazenie
uzlovanie
Okrem vynikajúcich časov na trati, dosiahli tohto roku pretekári ešte jeden rekord, a to, že ani jedna hliadka nebola diskvalifikovaná, a to ani pre nesplnenie niektorej úlohy na kontrolnom stanovišti a ani pre porušenie disciplíny.

občerstvenie fajnou kofolou vďaka pivovaru


Za odmenu, ale aj v rámci blížiaceho sa MDD, boli všetky deti aj so svojimi tetami a ujami  pozvaní do Thermal Parku v Bešeňovej, za čo patrí vďaka najmä pánovi Nodarovi Giorgadzemu, majiteľovi termálnych kúpalísk. Samozrejme, že športovci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach dostali okrem medailí a diplomov aj vecné ceny, medzi ktorými boli asi najlákavejšie MP3 prehrávače.víťazné družstvo z TŕniaV súťaži družstiev prevzali  PUTOVNÝ POHÁR z rúk minulých víťazov z Handlovej športovci z Detského domova Tŕnie.

Kategórie a dĺžka tratí - dvojčlenné hliadky:

mladšie žiačky 10-12 r. - 97-95
mladší žiaci 10-12 r. - 97-95
staršie žiačky 13-14 r. - 94-93
starší žiaci 13-14 r. - 94-93

mladšie dorastenky 15-16 r. - 92-91
mladší dorastenci 15-16 r. - 92-91
staršie dorastenky 17-18 r. - 90-89
starší dorastenci 17-18 r. - 90-89

Absolventi DeD - jednočlenné hliadky

ženy 19-25 r. - 88-82
muži 19-26 r. - 88-82


Kontrolné stanovištia

1. Určovanie topografických a turistických značiek
2. Orientácia - azimutové úseky
3. Kultúrno - poznávacia činnosť
4. Lanová lavička
5. Viazanie uzlov
6. Určovanie liečivých rastlín a drevín
7. Plazenie
8. Hod na cieľ
9. Odhad vzdialenosti


Výsledková listina PTZ 2007:

Vysledkova listina PTZ

 

Súťaž družstiev PTZ 2007:

Bodovanie:

miesto – 4b
miesto – 2b
miesto – 1b

1. DeD Tŕnie – 18b
2. DeD Handlová – 16b
3. DgC Ružomberok – 9b
4. DeD Spišský Štiavnik – 8b
5. DeD Levice – 2b
6. NRDC Ružomberok – 1b


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!