Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Táborové stretnutia > Výstavba tábora XXIX. Táborových stretnutí DC SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Výstavba tábora XXIX. Táborových stretnutí DC
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Výstavba tábora XXIX. Táborových stretnutí DC Vytlač článok Vytlač článok

Cez víkend 25. - 27. júna 2010 zvolalo Detské centrum brigádu na výstavbe Horskej stanovej základne na Podsuchej, v ktorej budú prebiehať XXIX. Táborové stretnutia DC pre deti odkázané na náhradnú starostlivosť.

 

Brigády sa zúčastnili zamestnanci, dobrovolníci aj priatelia Detského centra, za čo im patrí vďaka.

 

Výstavbu cez rieku Revúca si ako aj po predchádzajúce roky nenechali újsť ani náhradní otcovia profesionálnych rodín Detského centra.

 

Menovite sa brigády zúčastnili:

 

Juraj Pšeno

Štefan Pienták

Rado Martoň

Anton Ďaďo

František Maťús

Viktor Blaho st.

Viktor Blaho ml.

Miroslav Borák

Robo Lukáč

Maroš Práznovský

Roman Vrabko

Juraj Vessa

Róbert Vessa

Mišo Vessa

Martina Vessová

Ivan Gorný

Ján Makovník

Jakub Pšeno

Juraj Pšeno ml.

Jaroslav Kuniak

Gabika Lukáčová

Monika Šlachtová

Zuzka Blahová

Soňa Balážová

 

dsc_0018_450

 

dsc_0017_450_01

 

dsc_0002_450

 

 

dsc_0031_450

 

dsc_0036_450

 

dsc_0041_450

 

dsc_0020_450

 

dsc_0044_450

 

dsc_0050_450

 

dsc_0059_450

 

dsc_0071_450

 

dsc_0112_450

 

 

Ďalšie foto vo fotogalérii - klikni TU

 

 

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!