Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Športové aktivity pre detské domovy v SR > Vyhodnotenie XXI. PTZ, XIII. Plaveckých pretekov a XIII. Šachového turnaja SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Vyhodnotenie XXI. PTZ,  XIII. Plaveckých pretekov a XIII. Šachového turnaja
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Vyhodnotenie XXI. PTZ, XIII. Plaveckých pretekov a XIII. Šachového turnaja Vytlač článok Vytlač článok

V dňoch 7. - 10. mája 2008 sa uskutočilo v Rekreačnom zariadení Margita - Ilona pri Leviciach veľké zápolenie detí a mládeže z detských domovov v pretekoch turistickej zdatnosti, v plávaní a v šachovom turnaji.

Už 21 krát organizovalo Detské centrum preteky turistickej zdatnosti, ale prvýkrát to bolo na Margite-Ilone. Prvýkrát v histórii organizovania športových podujatí sa členovia DC rozhodli spojiť aj viacero pretekov do 4 športových dní a zdá sa, že sa to aj podarilo. Aj počasie vyšlo každý deň na výbornú.
Sily si prišli zmerať deti z DeD Handlová, DeD Levice, DeD Istebné, DeD Ilava-Klobušice, DeD Tajná, DeD Dobšiná, DeD Tŕnie, DeD Hriňová, deti z Diagnostického centra v Ružomberku, z Detského centra a zavítali medzi nás deti, teta a ujo z českého detského domova v Opave.

Na druhý deň vo štvrtok 8. 5. prebehli dopoludnia plavecké preteky. Po malých ranných zmätkoch sa konečne odštartovalo, a to bola paráda. Plávalo sa o sto dušu. Najlepšie sa darilo plavcom z Čiech - Opavy. Boli to vytrénovaní borci. Doťahovali sa na nich športovci z Handlovej, Istebného ale bodovali aj ďalší. Odpoludnia sa hrali šachy, kde ukázali svoje umenie najmä chlapci z Diagnostického centra v Ružomberku, ktorí obsadili prvé 2 miesta, tretie obsadil Mišo z Hriňovej. Na pretekoch turistickej zdatnosti, ktoré sa uskutočnili v piatok od 10,30 do 14,00 sa evidentne najlepšie bežalo a plnilo disciplíny minuloročným Majstrom Slovenska z Tŕnia. Tohto roku toto majstrovstvo obhájili znovu. Nazbierali až 371,9 boda. Gratulujeme! Na krk im dýchali tiež dobre pripravení športovci a športovkyne z Handlovej z 360 bodmi a dobre sa tiež darilo chlapcom a dievčatám z Hriňovej, ktorým sa podarilo nazbierať tiež úctyhodných 302,5 bodu. Všetkým športovcom patrí za ich snahu skutoční obdiv a poďakovanie, že zdolali s dobrými výsledkami dosť náročnú trasu.


Ďakujeme všetkým, ktorí sa angažovali do priebehu podujatia, aj do jeho prípravy:

Martin Machciník s manželkou Irenkov
Maroš Práznovský
Mária Peťová
Renča Mudičková
Miroslav Borák
Silvia Pančíková
Robo Vessa
Juraj Pšeno
Viktor Blaho ml.
Miloš Domanický s manželkou Veronikou
Andrea Petrášová
Igor Gombík
Peter Bohun
Irenka Čisárová
Miroslav Bahleda s manželkou Veronikou
Miroslav Belica
Jano Paľúch
Júlia Štrajtéterová
Jano Nezník
Jaroslav Kuniak

Do prípravy a realizácie sa zapojili aj zamestnanci a dobrovoľníci Detského domova Levice, kde ďakujeme najmä Katke Botkovej, Jarke Miháľovej, pani psychologičke, dobrovoľníkom SČK a ďalším priateľom DeD Levice.

Ďakujeme aj vedúcim jednotlivých skupín, ktorí zodpovedne pristupovali k starostlivosti o svoje deti, čím nám tiež pomáhali zabezpečiť priebeh podujatia.


V neposlednom rade ďakujeme aj našim sponzorom, ktorí nám pomohli zabezpečiť skutočne hodnotné ceny víťazom, umiestneným na prvých troch miestach,
napr. diplomy, medajle, poháre, MPtrojkovače, turistická výstroj, rôzne športové náradie, rádiá, hodinky a pod.

Tieto preteky sponzorovali:
Zuzana Herceghová, majiteľka Farmy Podskalie


Daniel Jantošík, majiteľ firmy CYDA v LeviciachKOFOLA, a.s., závod Rajec

Levitex, a.s., Levice
EURO-MINERÁL, s.r.o.

LEAF Slovakia, s.r.o., Levice

REGINA IMPORT, s.r.o., Podľužany


Darčeky aj ostatným deťom rozdali kamaráti z Detského domova Levice.

Rozpis pretekov:Výsledky jednotlivých pretekov nájdete po kliknutí na ich symbol:


Výsledky XXI. PTZ 2008 Margita-Ilona:

Výsledky XIII. Plaveckých pretekov 2008 Margita-Ilona:

Výsledky XIII. Šachového turnaja 2008 Margita Ilona:
Zopár fotografií,

ďalšie hľadajte vo fotogalérii.


S pozdravom


Viktor Blaho
predseda org. štábuDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!