Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > V Starej Lesnej pod Vysokými Tatrami SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
V Starej Lesnej pod Vysokými Tatrami
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
V Starej Lesnej pod Vysokými Tatrami Vytlač článok Vytlač článok

9. - 13. decembra 2016, počas piatich dní zorganizovalo Detské centrum Slovensko 40. stretnutie svojich profesionálnych náhradných rodín, ktorého sa zúčastnilo viac ako 100 profesionálnych rodičov ich vlastných detí, detí v náhradnej starostlivosti, zamestnancov Domova detí Náhradné rodiny DC-SK, dobrovolníkov DC-SK a animátorov.

 

20151213_105709_032_450

 

... ubytovaní sme boli v Hoteli Lesana v Starej Lesnej pod Vysokými Tatrami ...

lesana_panorama_450

 

 

Na stretnutí sme sa dôstojne rozlučili s I. Čarodejníckou školou v Jasnej, ktorú sme založili v Hoteli Junior. Spolu s hotelom nám však v októbri zhorela aj naša škola, a tak sme v Hoteli Lesana založili II. Čarodejnícku školu.

 

.... aj toto sú budúci čarodejníci ...

20151210_203824_280_450

 

Zastupkyňa riaditeľa II. Čarodejníckej školy profesorka Pansilriadviová a profesorka telocviku profesorka Adriapetratelová prijali aj novú študentku.

20151210_203912_282_450

 

... študenti sa zoznámili aj s novými čarodejníkmi a strašidlami ...

20151211_170953_183_450

 

... najmladší budúci čarodejník ...

20151210_205712_301_603

 

... v škole máme aj takéto pekné budúce čarodejníčky ...

slesna_096_450

 

... skoro vyslúžilí čarodejníci ...

20151210_210928_303_677

 

... kukli sme aj na foto z minulých stretnutí ...

20151210_202851_271_450

 

... čáry - máry - fuk, nech viem spievať ...

20151211_211451_216_450

 

... nechýbala ani didžina ...

20151211_211625_217_450

 

Hlavným bodom programu mala byť lyžovačka v Bachledovej doline, ale tam pre nedostatok snehu zavreli vleky. Na druhý deň stretnutia sme sa teda išli lyžovať na Šrbské pleso, kde v rámci Vysokých Tatier bolo jediné miesto na lyžovanie. Vyskúšali sme zjadové aj bežecké lyže.

20151210_110619_229_450

 

20151210_101719_221_450

 

20151210_113012_236_450

 

... budúci nádejný pilot rýchlostného sánkovania na boboch ...

20151210_113156_241_450

 

... spoločné foto na Hrebienku ...

20151211_103516_118_450

 

...ľadové královstvo ...

20151211_104327_130_450

 

Boli sme aj na výlete zo Skalnatého plesa na Hrebienok. Navštívili sme Skalnatú chatu, Zamkovského chatu, Reinerovu chatu aj Bílikovu chatu.

20151211_110016_159_450

 

 

20151212_104437_063_450

 

20151212_101611_051_450

 

 

20151212_105604_066_450

 

... súčasťou programu boli rôzne hry v prírode ...

20151212_122853_072_450

 

.... okúpali sme sa v Aquaparku Poprad ...

20151212_152204_013_450

 

Nenechali sme na pokoji ani dospelých, ktorí v tmavú noc súťažili o veľkoplošný televízor a chladničku. Televízor putoval do Likavky a chladnička skončila v Kňažej pri Dolnom Kubíne.

slesna_079_450

 

slesna_081_677

 

slesna_083_450_01

 

... na záver stretnutia v nedeľu nám požiarnici ukázali svoju techniku a vysvetlili nám ako hasia požiar...

slesna_097_450

 

20151213_100427_006_450

 

... ešte selfie a môžeme ísť domov ...

20151211_102729_116_450

 

Podujatie podporili najmä:

generálny partner DC-SK

pre aktivity v prospech pomoci deťom
v náhradných rodinách

 

oetker_logo_2009_150_151

a ďalší partneri:

 

 

BONI - FRUCTI, s.r.o.

boni_fructi_760

 

 

adam_sport_255

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!