Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Výzvy > ÚČTOVNÍK/ÚČTOVNÍČKA SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
ÚČTOVNÍK/ÚČTOVNÍČKA
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
ÚČTOVNÍK/ÚČTOVNÍČKA Vytlač článok Vytlač článok

Detské centrum Slovensko zamestná účtovníka/účtovníčku

Detské centrum Slovensko zamestná účtovníka alebo účtovníčku do kolektívu kolegov - manažmentu Detského centra Slovensko, pracovníkov Detského domova Náhradné rodiny DC-SK a profesionálnych rodičov.

 

Miesto výkonu práce: Detské centrum Slovensko, K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok

 

Nástup do práce: podľa vzájomnej dohody január - september 2018


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- účtovanie v sústave PÚ a sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch,
- Inventarizácia záväzkov, pohľadávok a majetku v termínoch podľa platnej legislatívy,
- vypracovanie daňových priznaní, zúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu, z grantov a iných príspevkov,
- príprava štatistických výkazov a podkladov pre potreby auditu a ŠÚ,
- Zostavovanie ročnej účtovnej závierky a všetky s tým súvisiace práce a konzultácie,
- spracovanie miezd a mzdových listov cca 28 pracovníkov, zúčtovanie miezd - kontakt s poisťovňami a DÚ.

 

Plat: podľa rozsahu práce, praxe a schopností 600,- - 1000,- €.

 

Podmienky:
- SŠ alebo VŠ ekonomického smeru,
- ovládanie práce na PC v programe PÚ a v balíku Microsoft OFFICE,

- v prípade záujemcu - čerstvého absolventa SŠ, VŠ alebo záujemcu bez praxe, ochota zaučiť sa v rozsahu 40 -60 hodín priamo na pracovisku,
- vodičský preukaz skupiny "B" vítaný,
- jazykové schopnosti - AJ, vítané

Informácie o výberovom konaní:
V prípade záujmu o uvedenú pozíciu zašlite prosím CV a motivačný list na detskecentrum(zavináč)detské centrum.sk. Vybraných kandidátov pozveme na osobné stretnutie telefonicky. V prípade veľkej odozvy budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov.

 

V prípade ďalších otázok, kontaktujte nás na prezident(zavináč)detskecentrum.sk alebo telefonicky Viktor Blaho - 0903 731 750DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!