Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > To tu ešte nebolo! SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
To tu ešte nebolo!
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
To tu ešte nebolo! Vytlač článok Vytlač článok

Na 35. Stretnutie náhradných rodín Detského centra čakala zmena. Štvordňový pobyt v Jasnej v Hoteli Junior mal tému na motívy filmu Harry Potter. Dej sa odohrával v prvej slovenskej čarodejníckej škole Jasnahor. Obsadenie postáv:

 

vedúci katedry Bystroum prof. Vrabrom - ujo Roman, vedúci katedry Chrabrobil prof. Mirbor - ujo Miro, vedúca katedry Morbyflov prof. Slanivetová - teta Iveta, riaditeľka rodičovského združenia prof. Pansilriadviová - teta Silvia, prof. Manjakulinová - teta Jarka, prof. Lindhalusková - teta Linda, prof. čarovania Fonvecerekus - ujo Roman V., školník Mirobyst - ujo Robo B., hájnik Roboles - ujo Robo L., lord Prazdnomor - ujo Maroš, zástupkyňa riaditeľa prof. Jasoňová - teta Soňa J., psychologička prof. Basoňová - teta Soňa B., riaditeľ školy prof.Blahoriadlbur - ujo Viťo st., profesori v telocviku prof. Andreapetratelová - teta Aďa, prof. Blahomladvitbur - ujo Viťo ml., fotograf prof. Petroslavograf

 

Malé úpravy a môžeme začať.

riaditeľka DeD Náhradné rodiny DC

 

Ešte chvíľu, nestíham!

prezident Detského centra

 

Poďme na to. Páni profesori prvej slovenskej čarodejníckej školy JASNAHOR prosím predstavte sa

našim prvým prvákom a ich rodičom!

20131114_211247_083_450

 

20131114_211239_082_450

 

20131114_205051_038_450

 

Zadeľovanie prvákov do katedier.

prezident Detského centra

 

20131114_205935_055_450

 

Lord Prazdnomor kontroluje čarodejnícke paličky.

20131114_204219_032_450

 

Barborka neboj sa, ešte nečarujeme!

Soňa Javorková

 

Na ceremoniál prijímania prvákov dohliadala sova z Jasnohoru.

20131114_211050_079_450

 

Pani profesorka a pán profesor telocviku sa už tešili na prvú hodinu metlobalu.

Mgr. Andrea Petrášová

 

Lesník Roboles a školník Mirobyst dohliadali aby prof. Jasoňová nezabudla na nikoho.

20131114_211551_084_450

 

katedra BYSTROUM

20131115_092159_008_450

 

katedra CHRABROBIL

20131115_101138_021_450

 

katedra MORBYFLOV

20131115_110558_030_450

 

prvé hodiny metlobalu

20131116_152750_327_450

 

boj s vodnými príšerami

20131115_152600_068_450

 

20131115_153818_083_800

 

20131115_153028_070_450

 

20131115_172416_198_450

 

milé prváčky z CHRABROBILU

20131115_202430_139_450

 

nástup katedier pred lyžokolom a trojgate

20131116_141600_265_677

 

20131116_141007_262_450

 

Vedúci katedier ukazujú prvákom ako sa lyžokol robiť nemá. Kliknite ?TU? a uvidíte to názornejšie. Pozor, radšej si riadne stiahnite brucho, lebo sa Vám bude riadne natriasať!

20131116_142535_287_450

 

20131116_144143_294_450

 

Najlepšie to išlo katedre MORBYFLOV, ani trochu nezaváhali. Aký priklad si od svojich profesorov zobrali prváci pozrite ?TU?.

20131116_143813_293_450

 

A tu je obávaný trojgate. V pozadí školník Mirobyst.

20131116_150323_306_450

 

Samozrejme, na čarodejníckej škole museli prváci absolvovať aj nočnú vychádzku strašideľným lesom. Po ceste museli nočným príšerám dokazovať, ako dávali na hodinách pozor, a ako sa v prvom ročníku naučili čarovať

20131116_191307_352_450

 

20131116_195518_359_678

 

20131116_201311_362_450

 

Nádejný čarodejník Erik. V niečom ho môžeme prirovnať aj k Herrymu Pottrovi z prvého ročníka čarodejníckej školy v Rockforde. MInimálne v tom, ako dokáže vyvalovať oči na baby prváčky.

20131116_204500_367_450

 

Profesor Fonvečerekus učil prvákov čarovať a ...

20131116_211408_371_678

 

... lietať na metle.

20131116_214558_380_450

 

Mimo vyučovania prváci, ich rodičia, profesori, školník aj lesník Jasnohoru pohľadali na Chopku TimeCapsulu a odovzdali do nej odkaz pre ďalšie generácie.

20131116_103606_218_450

 

20131116_103503_215_491

 

PhDr. Iveta Slanicayová

 

manažér Detského centra

 

20131116_103447_214_450

 

20131116_103747_221_491

 

No a posledný krásny slnečný deň, počas rodičovského združenia, navštívili pod Ostredkom, prváci aj so svojimi profesormi, pamätník Jána Švermu a symbilický cintorín obetiam Nizskych Tatier, kde zapálili aj sviečky.

20131117_094552_420_678

 

20131117_102001_481_678

 

20131117_105103_506_450

 


Ak chcete vidieť viac, kuknite na fotografie a video ?TU?

 

 

 

35. stretnutie Náhradných rodín Detského centra podporili hlavní sponzor Dr.Oetker, s.r.o

 

 

oetker_logo_2009_150_151

 

 

a Nadácia Intenda

 

intenda_280

 

Ďalší spnzori:

 

Hotel Junior,

NYKAZA s.r.o.

Enrico spol. s r.o.

Badas s.r.o.

ZORNICA Banko fashion a.s.

Boni Fructi spol. s r.o.

Tekmar Slovensko s.r.o.
Intersnack Slovensko a.s.

Alpha Chocolate DP, s.r.o.

Chipita Slovakia s.r.o.


ĎAKUJEME!

 

Vaši priatelia

DETSKÉ CENTRUM

Ružomberok

 

 

 


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR zo 6. 5.2019


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2019

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!