Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Stretnutie rodín DC-SK pod štítmi Vysokých Tatier SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Stretnutie rodín DC-SK pod štítmi Vysokých Tatier
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Stretnutie rodín DC-SK pod štítmi Vysokých Tatier Vytlač článok Vytlač článok

42 Stretnutie rodín Detského centra Slovensko sa vďaka ústretovosti Hotela Lesana a podpore priateľov zo spoločnosti Dr.Oetker opäť uskutočnilo 1. - 4. decembra 2016 pod štítmi Vysokých Tatier, v obci Stará Lesná, v Hoteli Lesana.

 

450x100_450

 

Náhradní rodičia DC-SK, ich vlastné deti - naše spoločné deti vo veku 2 mesiace - 21 rokov, zamestnanci a dobrovolníci Detského centra Slovensko v počte približne 80 osôb trávili spoločné chvíle v zasneženej tatranskej prírode.

 

20161204_114134_035_450

 

20161203_190527_109_450

 

 

20161202_161919_338_450

 

20161203_210619_159_450

 

V predvianočnom programe stretnutia boli vychádzky pod úpätím Vysokých Tatier, navštívili sme Štrbské Pleso, kde sme vyskúšali aj snežné skútre,

 

20161203_095710_053_450

 

20161203_122655_092_450

 

20161202_145738_313_450

 

20161203_105730_075_450

 

20161203_105602_072_450_01

 

v Starom Smokovci sme sa zastavili na približne 3 hodiny v Tricklandii, z ktorej veru niekoho bolelo aj brucho z problémov pri udržaní rovnováhy.

 

20161202_101031_183_450

 

20161202_101326_196_450

 

20161202_103955_228_450

 

20161202_104222_235_450_01

 

20161202_104351_239_450

 

20161202_102205_215_450

 

20161202_105305_253_450

 

Venovali sme sa aj výrobe adventných vencov a iných vianočných dekorácií,

 

20161202_163430_348_450

 

20161202_200636_357_450_01

 

20161202_163452_349_450

 

20161202_163319_345_450

 

našli sme aj talenty v speve vianočných piesní a kolied,

 

20161201_203726_368_450

 

20161201_203441_366_450

 

20161203_205449_154_450

 

20161203_210619_159_450_01

 

20161203_212632_170_450

 

vyčlapkali sme sa na termálnom kúpalisku Thermal Park vo Vrbove,

 

vrbov_450

 

no a našli sme si aj darčeky, ktoré nám po ceste mliečnou dráhou schoval v zamrznutom a zasneženom teréne Sv. Mikuláš, s odkazom, že sa zastaví po polnoci 6. decembra aj u nás doma, samozrejmä za podmienky, že si riadne očistíme zimnú obuv. Vôbec to nebolo ľahké, pretože sme  museli behať po snehu, predierať sa cez prekážky a dokonca sa aj plaziť, pokiaľ sme našli skrýšu kde nám Sv. Mikuláš nechal už dopredu zopár sladkostí, aby odlahčil trochu svoj náklad.

 

20161203_194552_111_450

 

20161203_194845_116_450

 

20161203_200417_141_450

 

20161203_200211_134_450

 

Štyri dni ubyhli veľmi rýchlo, už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré by sa malo uskutočniť počas prvých jarných dní v roku 2017.

 

 

Ďalšie fotografie sa nachádzajú  >TU<

 

 

 

Za možnosť stráviť spoločné chvíle v najkrajšom pohorí Slovenska ďakujeme priateľom zo spoločnosti Dr.Oetker

 

oetker_logo_2009_150_151

 

 

majiteľovi a personálu Hotela Lesana

 

hotel-lesana-zima-sneh-tatry_450

 

 

priatelom z Tricklandie

 

tricklandia-2_copy_250

 

 

a aj ústretovosti Thermal Park vo Vrbove

 

thermal-park-vrbov_112

 

 

Všetkým za príjemné chvíle strávené s Vami

ďakuje ujo Viťo

 

vblprezident_180_225

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!