Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Spravodajstvo z GILIANKY SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Spravodajstvo z GILIANKY
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Spravodajstvo z GILIANKY Vytlač článok Vytlač článok

XXXIII. Letné táborové stretnutia Detského centra Slovensko sú na konci prvého týždňa. V stredu 1. 7.2015 sa na Chate Gilianka zišlo 65 detí z pestúnskych a profesionálnych rodín z rôznych kútov Slovenska a 17 rôznych táborových pracovníkov DC-SK, spolu 82 táborníkov. Obidva turnusy, každý po 14 dní sú rozdelené na tábor pre deti do 10 rokov veku a pre deti od 11 do 18 rokov veku.

 

V programe tábora pod hlavnou témou "STROJ ČASU" sa skrýva pešia turistika aj cykloturistika, rôzne aj nočné hry v prírode, návšteva kúpalísk, kultúrno poznávacia činnosť v okolí tábora aj športové aktivity, či varenie v prírode. Malé deti sa okrem výletov na kúpaliská a vychádzok do okolia viac zdržiavajú priamo v tábore pri rôznych hrách, no a samozrejmä nechýba ani jazda na koňoch.

 

príchod detí

_dsc5416_450

 

prvá vychádzka malých detí

_dsc5425_450

 

počas hier

_dsc5459_450

 

_dsc5492_450

 

_dsc5511_450

 

_dsc5447_450

 

jazdíme aj na koňoch

_dsc5549_450

 

_dsc5556_450

 

_dsc5579_450

 

v týchto stanoch strážia tábor staršie deti so svojim náčelníkom aj v noci

dsc05565_450

 

oddiel Apačov s náčelníkom Púštnym vánkom

dsc05683_450

 

máme tu aj rybník

dsc05709_450

 

kto bude prvý?

dsc05692_450

 

baby s oddielu Beatles

dsc05707_450

 

a nebudeme spať, a nebudeme spať ...

dsc05718_450

 

iba ak s mojím kamarátom ...

dsc05719_450

 

ujo Viťo, aj ja som jej kamarát ...

dsc05721_450

 

koníky sa vyzdraveli a prišiel rad aj na mňa...

dsc05883_450

 

nechce a nechce sa pohnúť...

dsc05889_450

 

so STROJOM ČASU sme cestovali aj niekoľko miliónov rokov pred náš letopočet ....

dsc05553_450

 

mladému arecheológovi Martinovi sa podaril aj takýto nález pozostatkov amonitov ...

dsc05894_450

 

máme tu aj malých umelcov...

dsc05942_450

 

dsc05679_450

 

naše manekýnky...

dsc05931_450

 

v letných horúčavách na kúpalisku v Čechách - Brumove...

dsc06030_450

 

dsc06054_450

 

imgp7366_450

 

imgp7392_450

 

imgp7371_450

 

imgp7419_450

 

imgp7443_450

 

imgp7433_450

 

cyklisti na cykloturistike v Bielych Karpatoch, boli sme aj na Vršatci ...

imgp7307_450

 

dsc05685_450_01

 

imgp7328_450

 

imgp7334_450

 

a príde aj ďalšie foto.

 

Aj XXXIII. ročník Letných táborových stretnutí Detského centra Slovensko dokazuje, že najlepšia na výchovu detí je rodina a nie detský domov! Ďakujeme Vám milí náhradní rodičia, že aj Vašou zásluhou sa táto veta stáva skoro axiómov a čoraz viac detí, ktoré nemajú šancu vyrastať vo vlastnej rodine, sa dostáva do pestúnskych alebo profesionálnych rodín, ako do detského domova. Aj na Vašich - teraz našich deťoch v tábore, sa podpísala Vaša starostlivosť!

 

 

XXXIII. Letné táborové stretnutia DC-SK podporili:

 

 

Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

oetker_logo_2009_150_151

 

 

 

Spočnosť TATRAKON, spol. s r.o.

793_tatrakon_200

 

 

Spoločnosť AGROFRUIT, s.r.o.

agrofruit_227.

 

 

 

Tak zatiaľ!

 

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

 

 

foto ujo Viťo - Šaman a teta Veronika - Liečivá bylina

 


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!