Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Niektoré stretnutia náhradných rodín DC > Soleils du Monde - Slnká sveta SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Soleils du Monde - Slnká sveta
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Soleils du Monde - Slnká sveta Vytlač článok Vytlač článok

Aj deti zo Slovenska sa zúčastnili na svetovom dni radosti v Paríži

Soleils du Monde - Slnká sveta

Na sklonku tohtoročných prázdnin (od 21. do 25. augusta 2005) sa sedemčlenná delegácia detí z profesionálnych náhradných rodín Detského centra z Ružomberka, vedená Viktorom Blahom juniorom, zúčastnila pobytu v Paríži. Päť detí vo veku 10 až 12 rokov a 20-ročný študent pod vedením učiteľa francúzštiny zažili vzrušujúce dobrodružstvo, s ktorým sa na začiatku školského roka určite pochvália aj svojim spolužiakom.Okrem toho, že sme prvýkrát leteli veľkým dopravným lietadlom vo výške 11 kilometrov nad zemou, rýchlosťou 980 kilometrov za hodinu, mohli sme spoznať aj jedno z najkrajších veľkomiest Európy, hlavné mesto Francúzska - Paríž. O účasť slovenskej delegácie na podujatí s názvom Soleils du Monde - Slnká sveta sa postarala francúzska organizácia Secours Populaire Français (Francúzska národná pomoc).Secours Populaire Français (SPF) zhromaždila v regióne Ile-de-France 57 000 francúzskych detí, ktoré označila ako „zabudnuté cez prázdniny". K nim na pár dní pozvala ďalších 3 000 kamarátov pochádzajúcich zo 48 krajín sveta, aby im ponúkla deň plný radosti a objavovania.

Deň Soleils du Monde – Slnká sveta, ktorý zorganizovala Secours Populaire Français, bol veľkým úspechom predovšetkým vďaka obrovskej práci 12 000 dobrovoľníkov organizácie SPF (z toho bolo 300 dobrovoľníkov – zdravotníckych profesionálov).

Dopoludnia mohli deti objavovať rôzne kultúrne alebo športové miesta. Niektorí navštívili aj sídlo francúzskej vlády, palác Matignon a Senát v sprievode premiéra Dominique de Villepin. Celkovo bolo v Ile-de-France a najmä v Paríži otvorených 54 zaujímavých objektov, aby privítali 60 000 detí, medzi nimi aj deti zo slovenských náhradných rodín.

Poobede sme sa všetci zúčastnili veľkého predstavenia na Stade de France, v sprievode M. Jean-François Lamour, Catherine Vautrin, Marie-Georges Buffet a mnohých ambasádorov, ako aj osobností: Maitena Biraben, Agnes Jaoui, Valéria Bruni-Tedeschi, Mouss Diouf, Marie-Sophie Lorenová, alebo veľkých športovcov, ako napríklad Eunice Barber, Stephane Diagana, Ladji Doucoure, Joël Jeanot, Nathalie Tauziat, Ryadh Sallem, Fabrice Pancrate, Mamedy Doucara, Hiham Terrak, Medhi Labdouni, Guerric Kervadec, Patricia Girard, Bouchra Guézielle...Predstavenie vytvorené špeciálne na tento deň zhromaždilo 1 300 umelcov a tanečníkov rôznych kultúr, ktorí reprezentovali rôzne svetové kontinenty. Následne deti a ich sprievodcovia mohli sledovať koncert, ktorý organizovalo francúzske rádio NRJ, s umelcami ako Lââm, Leslie, Amine a M. Pokora a vypočuli si aj pieseň, ktorú špeciálne na túto príležitosť vytvoril Daniel Berthiaume. Spievali ju Princess Erika a Marina Vial.

Na tomto dni sa zúčastnili deti pochádzajúce z francúzskych rodín, ktoré majú existenčné problémy a najmä problémy zvládnuť výchovu vlastných detí. Ale boli to aj deti zo 48 krajín, kde Secours Populaire Français uskutočňuje rehabilitačné a rozvojové projekty. Detské centrum Ružomberok spolupracuje s francúzskymi priateľmi od roku 1992, najmä s regiónom l’Herault, ktorý predtým už mohlo spoznať 50 slovenských detí z detských domovov. Prostredníctvom Detského centra vycestovali do Francúzska, aby tam strávili mesačné prázdniny.

Deň Soleils du Monde – Slnká sveta, to bolo taktiež 11 špeciálnych vlakov, ktoré prišli z celého Francúzska, 400 autobusov, 11 000 lístkov na metro, 12 miest na piknik, 120 000 košov s jedlom, 150 000 fliaš s vodou...

Veľká vďaka nesporne patrí všetkým dobrovoľníkom z Francúzska, ale aj dobrovoľníkom z ďalších 48 krajín sveta, prítomným osobnostiam, umelcom, kultúrnym, historickým a športovým miestam, miestnym, okresným a regionálnym pridruženým partnerom a partnerským podnikom organizácie Secours Populaire Français, bez ktorých by sa deň Slnká sveta nemohol uskutočniť. Naše poďakovanie patrí aj leteckej spoločnosti SkyEurope Airlines, ktorá umožnila slovenskej delegácii výhodne cestovať a ďalším sponzorom Detského centra – Spoločnosti pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu z Ružomberka.

Miroslav Borák, účastník podujatiaDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!