Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Príprava návratu do praveku SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Príprava návratu do praveku
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Príprava návratu do praveku Vytlač článok Vytlač článok

Milí priatelia,

pozdravujem Vás z Detského centra Slovensko.

Zvolávam všetkých členov a priateľov DC-SK a aj mužských zástupcov náhradných rodín DC-SK s prosbou o pomoc pri výstavbe letného tábora NÁVRAT DO PRAVEKU pre deti a mládež z náhradných pestúnskych a profesionálnych rodín v SR.

pravek_2_400_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto: Chata Alpine - Vavrišovo, vedľa ATC Vavrišovo

Termín: piatok 24. 6 - nedeľa 26. 6.2015, s možnosťou príchodu už 23. 6.2016

Ubytovanie: 30 lôžok na chate, 30 lôžok v stanoch (spacie vaky zabezpečíme)

Stravovanie: spoločná kuchyňa - varí teta Silvia a ujo Miro

Okrem Vás sa aktivity zúčastnia, táboroví pracovníci a žiaci s doprovodom zo Základnej umeleckej školy v Ružomberku, ktorí budú mať na starosti farebné dekorácie tábora.

Program:

- výstavba stanovej základne a periférií - kuchyňa, spoločenské stany, tee-pee, WC, sprchy, umyvárka, ohnisko, atď.,
- dekorácie tábora z obdobia praveku - skaly, jaskyne, praveké zvieratá, vstupná brána, strážna veža, lavička nad ramenom rieky Belá,
- odborná prednáška pre táborových pracovníkov na tému "Dieťa v náhradnej starostlivosti".

Vzhľadom na to, že tábor začína už 1. 7.2016 a roboty je viacej ako na kostole, privítame každú pomocnú ruku.

Prosím oznámte mi čo najskôr na prezident(zavináč)detskecentrum.sk, či nás poctíte Vašou návštevou !

S pozdravom

Viktor Blaho - Šaman
náčelník XXXIV. Táborových stretnutí DC-SK

 

pravek_15_400

 

 

Klikni → ÚVODNÁ STRÁNKA ← Klikni


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!