Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Niektoré stretnutia náhradných rodín DC > Pozvánka na 28. stretnutie rodín DC v Jasnej SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Pozvánka na 28. stretnutie rodín DC v Jasnej
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Pozvánka na 28. stretnutie rodín DC v Jasnej Vytlač článok Vytlač článok

Ahojte milí kolegovia, priatelia a naši väčší aj menší kamaráti,

 

pozývame Vás na 28. Stretnutie rodín Detského centra, ktoré sa uskutoční 23. - 26. septembra 2010 v Hoteli Ostredok v Jasnej.

 

 

hostredok_450_449

 

 

Návrh na program, ktorý ešte môžete doplniť, ak máte dobrý nápad:

 

štvrtok

 

- príchod, ubytovanie,

- večera,

- privítanie, premietanie fotografií z minulého stretnutia, kvíz zostavený z informácií, ktoré ste dostali na 27. SNRDC v Starej Lesnej,

- staršie deti - premietanie filmu,

- maminy, ocinovia, tety a ujovia - večerné stretnutie na tému "Zážitky z prázdnin",

 

piatok

 

- deti a rodičia - dopoludnia hry v teréne

- zamestnanci DC - dopoludnia prednáška o BOZP a požiarnej ochrane,

- odpočinok,

- odpoludnia všetci - bobová dráha v Pavčinej Lehote, alternatíva - menšie deti sa môžu ísť kúpať do Hotela Junior, takže zoberte si aj plavky,

- večer - hudobný koncert so zapojením detí pod vedením pána Gulváša,

- večerné stretnutie starších detí za účelom hodnotenia a plánovanie stretnutí rodín,

- večerné stretnutie dospelých na tému "Čo nové v Detskom centre a čo nás čaká",

 

sobota

 

- dopoludnia všetci, turistika - výlet peši dolinou do Demänovských jaskýň, prehliadka jaskyne,

- odpoludnia - pracovná porada, deti - súťažný program,

- večera o 17,00 (možno bude aj druhá večera - bageta, aby ste nás po koncerte nezjedli),

- 18,00 - 21,30 Koncert Desmod a Jana Kirschner v Ružomberku s príležitosti výročia "130 rokov výroby papiera v Ružomberku",

- večerné stretnutie dospelých za účelom hodnotenia a plánovanie stretnutí rodín,

 

nedeľa

 

- uvoľnenie izieb do 10,00, každý individuálne návrat domov, alebo sledovanie majstrovstiev v cyklokrose z Lukovej do Jasnej.

 

Žiaľ obed sa v Hoteli Ostredok z technických príčin nepodarilo zariadiť, takže aby ste boli na to pripravení.

 

Upozorňujeme Vás, že si máte zobrať so sebou teplejšie oblečenie, vzhľadom aj na to, že koncert Desmod a Jany Kirschner je plánovaný v Ružomberku na futbalovom štadióne a večer je už dosť zima!

 

Program a jeho koordináciu má na starosti naša kamarátka teta Aďa, pomáhať jej bude ujo Robo, ujo Maroš, starší ujo Robo, ujo Roman, teta Gabika, mladík Miro, slečna Barča, Viťo ml., teta Júlia, slečna Soňa, slečna Jarka, slečna Linda, slečna Evka a aj ostatní

 

Večerné stretnutia dospelých má na starosti: teta Silvia, teta Soňa ml., teta Soňa st. a ujo Viťo

 

Hotel Ostredok má na starosti jeho riaditeľka teta Saša - Mgr. Alexandra Fajnorová, tiež vďaka ktorej a najmä vďaka pánovi Ing. Petrovi Petričkovi, majiteľovi hotela, sa nám aj toto stretnutie podarilo zorganizovať. ĎAKUJEME!

dakujeme

 

S pozdravom


Tešia sa na Vás!

 

teta Silvia

ujo Viťo

a všetci ostatní, ktorí sa stretnutia zúčastniaDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!