Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Táborové stretnutia > POZVÁNKA - LESNÁ ŠKOLA pre pracovníkov táborov DC SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
POZVÁNKA - LESNÁ ŠKOLA pre pracovníkov táborov DC
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
POZVÁNKA - LESNÁ ŠKOLA pre pracovníkov táborov DC Vytlač článok Vytlač článok

LESNÁ ŠKOLA DETSKÉHO CENTRA - Pozývame Vás na školenie táborových inštruktorov (oddielových vedúcich, zdravotníkov, vedúcich táborov) letných táborov DC pre deti a mládež z detských domovov v SR, ktoré sa uskutoční od 15. 4 do 18. 4.2010 na Chate Vyšné Krátke v Ľubochni, cca 2,5 km od Obecného úradu v Ľubochni, smerom do Ľubochnianskej doliny.

 

TERMÍN: od 15. 4 prezencia medzi 14,00 - 18,00 - do 18. 4.2010 koniec v nedeľu obedom.

 

MIESTO: Ľubochňa - Ľubochnianska dolina, Chata na Vyšnom Krátkom pod lyžiarskym vlekom

 

kratke_lubochna_400

 

Ľubochňa - Krátke

 

 

PODMIENKA:

 

Vek účastníka školenia min. 19 rokov, vzdelanie min. stredné, vek uchádzača o prácu táborového inštruktora v roku 2010 min. 21 rokov

 

VÝSTROJ:

 

Povinná:

 

- turistická - nutná nepremokavá obuv spevňujúca členky, plášť do dažďa, zimná vetrovka, letná ľahká vetrovka, úbor - tepláky na hry a športovanie, čiapka, , malý ruksak (plecniak) na výlet do prírody, pollitrová fľaša (nie sklená na pitnú vodu),

- písacie potreby,

 

Doporučená:

 

- hudobný nástroj (gitara, akordeón, harmonika fukacia, trubka, flauta a pod.), fotoaparát.

 

 

PROGRAM:

 

- minimum táborového pracovníka - teoretická časť (pedagogické minumum, táborové činnosti,

táborové služby, bezpečnosť a ochrana zdravia počas táborového života, prvá pomoc, ochrana prírody),

- minimum táborového pracovníka - praktická časť (príprava táborového programu, príprava

výletu v horskom prostredí, výstup na blízky vrch, rôzne hry v teréne, táborové zručnosti)

- test fyzickej zdatnosti - beh horským terénom s plnením prekážkových disciplín a dsiciplíny, ktoré preveria vedomostí získané na školení

 

ÚČEL (výstup):

 

Absolvent školenia získa základné vedomosti a nadobudne základné zručnosti táborového pracovníka, ktoré si neskôr zdokonalí priamo v tábore Detského centra pod vedením skúseného vedúceho tábora.

 

ÚHRADA NÁKLADOV:

 

Stravu aj ubytovanie hradí Detské centrum. Účastník školenia hradí školné 10 € a cestovné - dopravu do miesta školenia a späť.

 

 

LETNÉ TÁBORY DC V ROKU 2010:

 

XXIX. Letné táborové stretnutia Detského centra

 

01. - 15.07

Horský stanový tábor Podsuchá pri Ružomberku – mladšie deti 10 – 14 rokov

 

01. - 15.07

Horský stanový tábor Prosiek (Liptov) – staršie deti od 15 rokov

 

01. - 15.07

Letný tábor pre najmenších v Ružomberku  pre deti od 3 do 9 rokov

 

16. - 30.07

Horský stanový tábor Podsuchá pri Ružomberku – mladšie deti 10 – 14 rokov

 

16. - 30.07

Horský stanový tábor Prosiek (Liptov) – staršie deti od 15 rokov

 

16. - 30.07

Letný tábor pre najmenších v Ružomberku  pre deti od 3 do 9 rokov

 

 

ODMENA TÁBOROVÝM PRACOVNÍKOM V ROKU 2010:

 

Táboroví pracovníci po výkone vedúceho oddielu v 15 - dennom táborovom turnuse majú nárok na finančnú odmenu 160 € a uhradu cestovných nákladov. Stravu a ubytovanie im tiež hradí DC.

 

 

FOTO Z LESNEJ ŠKOLY 2006 V KORYTNICI - NA BABE:

 

LS 450_1

 

táborové zručnosti - zlanovanie

 

LS 450_8

 

bojová porada lektorov pred nočnou hrou v horskom teréne

 

LS 400_4

 

oddych počas prechodu horským hrebeňom

 

LS 400_6

 

frekventanti Lesnej školy na prednáškach

 

LS 450_2(1)

 

spoločná fotografia pod hlavným hrebeňom N. Tatier

 

 

Čakáme na Vaše PRIHLÁŠKY:

 

Prihlášky posielajte na adresu tu  → lesnaskola(e-mail code)detskecentrum.sk do 9. 4.2010, v prihláške uveďte celé meno, vek, adresu, číslo telefónu a ďalšie údaje napr. či ste začiatočník alebo už máte prax táborového pracovníka a kde.

 

 

Ďalšie otázky e-mailom alebo na tel. č. Viktor Blaho 0903 731 750

 

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!