Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Pozvánka do Bojníc SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Pozvánka do Bojníc
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Pozvánka do Bojníc Vytlač článok Vytlač článok

Pozývame Vás milé deti, rodičia kolegovia a priatelia,

 

na 41. Stretnutie našich rodín, , ktoré sa uskutoční od 17. 3 do 20. 3.2016 v Bojniciach, Hotel Regia Damona.

 

bojnice_zmok_450

 

img_3835_853x1280_525

 

 

V rámci programu navštívime Bojnický zámok,

 

4436448_400

 

 

ZOO,

 

opice_450_450

 

zoo_bojnice_450

 

múzeum praveku. Zorganizujeme módnu prehliadku a všeličo iné.

muzeum_praveku_450

 

Domáca úloha!

Súčasťou programu bude aj módna prehliadka, ktorá prebehne v 2 kolách.

1. kolo bude zamerané na to, že ako sa vieme "dohabať". Vašou domácou úlohou na zabezpečenie prvého kola je priniesť si so sebou rôzne zvršky oblečenia z rôzneho storočia, ktoré môžete dotvoriť vlastnými nápadmi buď z textilu, papiera alebo iných materiálov. Počas prvého kola Bojnickej módnej prehliadky 2016 na móle Hotela Regia Damona sa teda najmenej 1  a až všetci členovia Vašej rodiny odborne povedané "dohabete" a budete súťažiť o najlepší model a o najvkusnejšie oblečenú rodinu. Jeden člen rodiny bude mať za úlohu odborne komentovať z ktorého storočia odev pochádza, z čoho je zložený a pri akej príležitosti sa oblieka. Diváci budú mať za úlohu hodnotiť predvádzané dobové oblečenie.

2. kolo bude zamerané na prezentáciu ľahkých letných dievčenských - ženských modelov šiat,
s odborným doprovodom, ktoré sa vyrábajú v Detskom centre Slovensko . Šaty budú predvádzať naše dievčatá a môžu sa zapojiť aj mamy. Diváci budú hodnotiť, ktoré šaty sa im najviac páčili, a ktorá modelka bola najkrajšia.

 

modp1_450

 

Toľko ku domácej úlohe. Ďalej Vám chcem povedať, že lyže si už určite nemusíte brať, ale keďže sa hovorí, že "človek mieni a Pán Boh mení", tak neviem. Čo určite viem, že aby ste si zobrali pršiplášť, pretože sa budeme presúvať medzi Bojnickým zámkom, ZOO, múzeom praveku a čo ja viem kde kade ešte a mohli by sme aj zmoknúť. Nevadí, dobrá nálada, zdolá všetko. O kúpaní zatiaľ nič neviem, ale plavky si odnesiete aj vo vrecku, tak si ich radšej zoberte, keď nič iné, tak si ich aspoň prevetráte.

V Bojniciach v Hoteli Regia Damona Vás budeme očakávať 17. 3 od 17,00. Môžete prísť aj skôr, na recepcii už o Vás budú vedieť. Keďže prídete prvý, budete mať na starosti službu prvého dňa, čiže môžete nám pomôcť pri usmerňovaní ďalších účastníkov stretnutia pri ubytovaní, odnášaní batožiny a riadení programu. Ďakujeme!

Tešíme sa na Vás!

 

priatelia z Detského centra SlovenskoDETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!