Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Majstrovstvá Slovenska v združených pretekoch SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Majstrovstvá Slovenska v združených pretekoch
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Majstrovstvá Slovenska v združených pretekoch Vytlač článok Vytlač článok

 

Detské centrum Slovensko organizovalo majstrovstvá pre deti z detských domovov

 

Detské Centrum Slovensko z Ružomberka usporiadalo 8. - 11. 5.2014 už siedmy ročník združených Majstrovstiev detí a mládeže z detských domovov. Druhý májový víkend patril v Tajove pri Banskej Bystrici stovke mladých športovcov z prostredia náhradnej starostlivosti z celého Slovenska.

 

Hotel Lesák - Tajov

lesak_1_639

 

O združené majstrovstvá išlo preto, lebo v jeden víkend sa konal už 19. ročník plaveckých pretekov a šachového turnaja, ale aj 27. ročník pretekov turistickej zdatnosti. Zastúpenie tu mali deti z Banskej Bystrice, Kremnice, Piešťan, Handlovej, Istebného, Ružomberka, Hriňovej, Tŕnia, Dobšinej a prvý krát zavítali na podujatie aj Košičania.

 

„Deti si zmerali sily v plávaní na plavárni v Banskej Bystrici, v šachovom turnaji a v pretekoch turistickej zdatnosti, ktoré si vyžadujú nielen výdrž a znalosť orientácie pomocou buzoly, ale aj vedomosti, ktoré si u detí rozhodcovia preverili na rôznych stanoviskách umiestnených na trase. Trasa v Tajove merala od 4 do 6 km a bola naozaj náročná, ale aj zaujímavá svojou rôznorodosťou.

 

sach_dc_450

 

ptz_2104_5_450

 

ptz_2104_4_450

 

ptz_2_450

 

ptz_4_450

 

ptz_3_450

 

ptz_5_450

 

ptz_7_450

 

ptz_6_450

 

Najviac sa darilo deťom z Piešťan, Handlovej a Ružomberka, ale prekvapili aj nováčikovia z Košíc, no a putovný pohár pre absolútneho víťaza pretekov si odniesli tak ako minulý rok deti z Hriňovej.

 

vyhodnotenie_450

 

vyhodnotenie_7_450

 

ptz_10_450

 

ptz_9_450

 

Okrem pretekania bol pre účastníkov pripravený aj zaujímavý sprievodný program, členovia Policajného zboru z Banskej Bystrice pripravil ukážky práce psov a ich psovodov, prišli aj kukláči a členovia ďalších zložiek a deťom predviedli ukážky rôznych rizikových situácií, ktorých riešenie je súčasťou ich práce. Do Tajova zavítali aj členovia hasičského zboru z Banskej Bystrice, našťastie len aby porozprávali a predviedli deťom, čo všetko musí hasič vedieť a prečo je oheň dobrý sluha, ale už oveľa horší pán.

 

ptz_8_449

 

Detské Centrum Slovensko organizuje podujatie za podpory Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis, ďalej vďaka podpore ďalších partnerov – spoločností Kofola, Alfarent, Husky, Aprosport BB, Hero Slovakia, plavecké preteky podporila Nadácia Tatra banky.

 

Hlavný partner - Nadačný fond Kia Motors v Nadácii Pontis:

 

Kia Motors Slovakia, s.r.o.,

 

3d_symbol_mark_227

 

 

 

logo_pontis_152

 

Ďalší partneri:

 

 

logo_husky_jpg_int_184

 

 

kofola_148_01

 

 

 

hero_logo_164

 

 

alfarent_295

 

 

nada769cia_tatra_banky_246

 

text a foto: Jaroslava Kulinová, manažér aktivít DC


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!