Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Športové aktivity pre detské domovy v SR > Majstrovstvá Slovenska podporil aj Slovenský futbalový zväz-SFZ SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Majstrovstvá Slovenska podporil aj Slovenský futbalový zväz-SFZ
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Majstrovstvá Slovenska podporil aj Slovenský futbalový zväz-SFZ Vytlač článok Vytlač článok

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO organizuje 26. - 28. 9.2014 XIX. Majstrovstvá Slovenska detských domovov vo futbale.

Vyhlasovateľ: DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

Technické zabezpečenie: DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO a ŠRZ DRIENOK - Mošovce

 

Hlavný partner podujatia:

sfz_circle_dark_250_300

 

Miesto:  Mošovce

Ubytovanie: Športovo - rekreačné zariadenie DRIENOK - Mošovce

 

snmka_obrazovky_2014-09-21_o20.24.22_588

 

 

Podrobné informácie o podujati - kliknite na obrázok:

sni769mka_obrazovky_2014-09-20_o18.53.02_150

 

Prihláška na podujatie - kliknite na obrázok:

sni769mka_obrazovky_2014-09-20_o18.54.04_150

 

Tlačivo zdravotného potvrdenia pre futbalistov - kliknite na obrázok:

sni769mka_obrazovky_2014-09-20_o19.00.45_150

 

 

Víťazné družstvá XVIII. Majstrovstiev slovenska detských domovov vo futbale - Martin 2012:


 

_dsc3268_450

1. Detský domov Náhradné rodiny DC-SK Ružomberok

 

_dsc2984_450

2. Detský domov Snina

 

_dsc3605_450_01

3. Detský domov Ilava-Klobušice

 

_dsc3335_419

4. Detský domov Istebné

 

 

Ďalší partneri podujatia:

continental_logo_tagline_yellow_srgb_jpg-data_150

coop_jednota_martin_150

 

iss_logo_jpeg_150

 

 

logo_keeper_sport_150

 

logo_nasemuzstvo_150

logo_nobel_150

 

 

 

 

 

quehenberger_logo_rgb_03_150

 

 

 

solca_301


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!