Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Táborové stretnutia > LETO LESNEJ MÚDROSTI 2011 SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
LETO LESNEJ MÚDROSTI 2011
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
LETO LESNEJ MÚDROSTI 2011 Vytlač článok Vytlač článok

 

 

Spravodaj letných táborov XXX. ročníka Táborových stretnutí Detského cetra (kliknite na obrázok):

 

 

SPRAVODAJ

tab2011_370_550

 

 

Oznamujeme Vám, že na základe požiadaviek niektorých detských domovov, môžeme našou dopravou na základe Vašej objednávky,  zabezpečiť aj dopravu (5 miestnym a 9 miestnym automobilom alebo autobusom) Vašich detí do tábora a z tábora, za cenu PHM + 0.033 Euro/km pri 5 miestnom automobile a PHM + 0.06 Euro/km pri 9 miestnom automobile, pri autobuse 1,20 Euro/km. V tomto prípade si náš pracovník prevezme deti priamo vo Vašom zariadení a tam ich aj odovzdá.

 

 

Záväzná prihláška + zoznam účastníkov (kliknite na obrázok)

 

prihlzoznam_448

 

Skrátený zdravotný záznam o dieťaťa (kliknite na obrázok)

 

 

zdravzaz_411

 

tábor Podsuchá

podsucha_tab_2_450

 

tábor Podsuchá

podsucha_tab_1_359

 

tábor Podsuchá

podsucha_tab_3_450

 

 

 

pri táboráku na Podsuchej

podsucha_tab_4_452

 

podsucha_tab_5_450

 

večerný program za zlého počasia v stane

podsucha_tab_8_450

 

na cykloturistike

podsucha_tab_6_450_01

 

výstup na Šiprúň - Veľká Fatra

podsucha_tab_7_450

 

 

tábor malé deti v Ružomberku

md_tab_1_450

 

na záhrade v tábore v Ružomberku

md_tab_2_450

 

md_tab_3_450DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!