Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > LESNÁ ŠKOLA 2014 SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
LESNÁ ŠKOLA 2014
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
LESNÁ ŠKOLA 2014 Vytlač článok Vytlač článok

ls2006_450_450

 

 

POZVÁNKA IBA PRE VÁŽNYCH ZÁUJEMCOV


DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO Vás pozýva do LESNEJ ŠKOLY na prípravu táborových pracovníkov na prácu v letných táboroch DC-SK pre deti odkázané na náhradnú starostlivosť a prípravu dobrovoľníkov na pomoc pri organizácii rôznych iných aktivít v prospech detí odkázaných na náhradnú starostlivosť v detských domovoch, profesionálnych a pestúnskych rodinách

 

Termín: 21. - 25.10.2014
Miesto: Liptovský Ján - Chata Aňa

 

Ubytovanie, stravu a polovicu cestovného hradí DC-SK.

 

V programe bude aj:


- zoznámenie sa s Detským centrom Slovensko a jeho aktivitami,

- školenie táborových pracovníkov a dobrovoľníkov rôznych iných, najmä športových aktivít DC a fundraisingových aktivít,

- teambuildingové aktivity so Štúdiom zážitku,

- turistika,

- výber dobrovoľníkov za DC-SK na spoluprácu v rámci projektu "IRISES" (International Roma

Integration through Stakeholders Exchange of Successful practices) s talianskou organizáciou UISP Cirie Settimo Chivasso.

 

Privítame, ak pritiahnete okrem Vás aj ďalších záujemcov o spoluprácu s Detským centrom Slovensko.

 

Podmienky: vek min. 20 rokov, minimálne maturita, bezúhonnosť, vzťah ku práci s kolektívom detí. Pedagogická škola je vítaná ale samozrejme budeme radi aj ostatným profesiám. Radosť budeme mať aj z hudobníkov, ktorí zvládnu hru na gitare, akordeóne, fúkacej harmonike, mandolíne a pod.

 

Prihlásiť sa môžete zaslaním svojho mena a kontaktných údajov (e-mail, telefón) na adrese lesnaskola@detskecentrum.sk, tel. 0903 731 750. Neskôr dostanete podrobnejšie informácie.

 

S pozdravom

 

Viktor Blaho, prezývka Šaman

 

 

 

Klikni → ÚVODNÁ STRÁNKA ← Klikni

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!