Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Kamaráti z V4 na Slovensku SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Kamaráti z V4 na Slovensku
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Kamaráti z V4 na Slovensku Vytlač článok Vytlač článok

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 

 

V dňoch 7. - 10. marca 2017 privítala v Hoteli Kultúra, skupina chlapcov a dievčat z Detského centra Slovensko, 40 kamarátov a kamarátky zo štátov Vyšehradskej štvorky.

 

_dsc1058_450

 

VII. Medzinárodné stretnutie mládeže V4 s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu - oficiálne založenom krajinami V4, viedol Sándor Juhász z Maďarska. Detské centrum Slovensko malo na starosti materiálno-technické zabezpečenie, ubytovanie, telocvičňu, dopravu, výlet lanovkou na Malino Brdo a Vlkolínec

 

V programe stretnutia bolo:

 

- individuálne a skupinové predstavenie sa,

- rozhovory na tému prečo sme tu a prečo sa tieto krajiny prezentujú,

- rozhovory čo vieme o ostatných 3 krajinách,

 

Vyšehradský workshop:

 

-prezentácia o zoskupení V4, ktorá zahŕňa jej históriu, cieľ, štruktúru a medzinárodnú spoluprácu,

- diskusia medzi skupinami z V4 o ich skúsenostiach s týmto programom

- hry s tematikou V4.


Workshop „Demokracia”:

 

- čo je to demokracia, prečo je dôležitá? (krátka prezentácia),

- ako môžu deti aplikovať princípy demokracie v živote? (neformálna diskusia),

- hry s tématikou demokracie (krátky kvíz, kde medzi sebou súťažili skupiny 3 – 4 detí).

 

Divadelné hry:

 

- Každá skupina uvidela krátky úryvok z filmu, ich úlohou bolo tento úryvok prehrať . Scénu posudzovala porota, víťazi boli odmenení.

 

Večer slovenskej, maďarskej, poľskej a českej kultúry:


-  ľudové piesne

-  ľudové tance

-  hry

-  ochutnávka národných jedál

-  dramatické stvárnenie historickej udalosti

 

„Nakresli to, Ukáž to, Vyrieš to, Doplň to!”

Vytváranie znakového systému, ktorý je zrozumiteľný pre všetkých

 

Hry v prírode

Výlet na Malino Brdo a Vlkolínec

 

Ukončenie stretnutia: Plenárne zhromaždenie, pozvánka na VIII. Stretnutie mládeže V4 v Maďarsku.

 

 

_dsc1065_450

 

_dsc1063_450

 

_dsc1120_450

 

img_7118_450

 

_dsc1117_450

 

_dsc1085_450

 

_dsc1066_450

 

_dsc1077_450

 

_dsc1125_450

 

_dsc1071_450

 

_dsc1140_450

 

_dsc1198_450

 

_dsc1165_450


Ďalšie FOTO - kliknite >TU <

 

 

Detské centrum Slovensko za pomoc pri materiálno-technickom zabezpečení ďakuje:

 

 

Hotelu Kultúra v Ružomberku za skvelé ubytovanie a poskytnutie konferenčnej miestnosti

 

logokultura_265

 

 

 

 

max1000x100trlogo_100

Základnej škole Sv. Vincenta Ružomberok za zapožičanie telocvične

 

 

 

 

Spoločnosti snow&bike, s.r.o. za dopravu účastníkov stretnutia lanovkou na Malino Brdo

 

malinobrdo_200

 

 

 

2% KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!