Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Jesená príprava PNR v roku 2019 skončila SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Jesená príprava PNR v roku 2019 skončila
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Jesená príprava PNR v roku 2019 skončila Vytlač článok Vytlač článok

Jesenná príprava profesionálnych náhradných rodičov 2019 je za nami. Od 22. 9.2019 sa jej zúčastnilo 12 frekventatntov, z toho 2 manželské páry, z rôznych kútov Slovenska.

 

Ďalší, jarný kurz začína: 21. 2.2020

 

súčasťou kurzu bol aj rozhovor s profesionálnymi náhradnými mamami Detského centra Slovensko

 

Detské centrum Slovensko organizuje náhradnú starostlivosť v profesionálnych náhradných rodinách už od roku 1999. Túto svoju prax zúročuje aj v špecializovanej akreditovanej povinnej príprave budúcich profesionálnych rodičov, organizovanej v roku vždy so začiatkom  vo februári a v septembri.

 

Dĺžka kurzu je 60 - 80 hodín, podľa vzdelania záujemcu, či má maturitu alebo je bez nej. V prípade ak absolvujú prípravu manželia, pre partnera, bez ohľadu na vzdelanie, sa vyžaduje len 21 hodín prípravy, najmä jej praktickej časti. Pokiaľ má partner v pláne tiež vykonávať profesiu profesionálneho náhradného rodiča, je povinný absolvovať plných 60 - 80 hodín, podľa vzdelania, či má maturitu alebo je bez nej. Osvedčilo sa stretávanie 1 krát týždenne po 6 hodín. Je možná aj dohoda medzi účastníkmi kurzu o frekvencii stretávania. Cena kurzu za 60 - 80 hodín prípravy je 160,- €. Pre partnera budúceho profesionálneho náhradného rodiča, ktorý má minimálne maturitu, či už absolvuje 21 alebo 60 hodín prípravy je cena 80,- €. Pre partnera, ktorý má v pláne vykonávať rolu profesionálneho náhradného rodiča a nemá minimálne strednú školu bez maturity, za 80 hodín prípravy zaplatí 120,- Euro.

 

Záujemca je na kurz prijatý potvrdením e-mailovej, písomnej, telefonickej prihlášky organizátorom a zaplatením celej ceny za kurz, alebo zaplatením prvej splátky vo výške minimálne 50,- €, u partnera 25,- € na účet vo VÚB, IBAN: SK7502000000000294547342.Osnova kurzu prípravy budúcich profesionálnych rodičov klikni TU

 

Kontakty:

 

 

int_ded_150

 

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO,

K. Sidora 134

034 01 Ružomberok

 

vedúca kurzu PhDr. Silvia Pančíková

tel. 0903 725 109

e-mail: profirodiny(e-mail code)detskecentrum.sk

 

102019_2_460

 

 

102019_3_460

 

 

102019_4_460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!