Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Jarné prázdniny 2018 SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Jarné prázdniny 2018
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Jarné prázdniny 2018 Vytlač článok Vytlač článok

 

Vo februári 2018 začínala v Rekreačnom stredisku Slaná Voda pri Oravskej Polhore éra podujatí Detského centra Slovensko. Toto univerzálne zariadenie je ako stvorené na rôzne podujatia DC-SK. Začali sme jarnými prázdninami 2018, najbližšia akcia bude Lesná škola - školenie táborových pracovníkov DC-SK, a potom PTZ.

 

Od 18. 2 do 23. 2.2019 skupina dievčat a chlapcov z náhradných rodín Detského centra Slovensko tu trávila nezabudnuteľné chvíle s ujom Viťom, Damiánom a Mirom - Kany Kaňkom.

Na bežeckých lyžiach sme navštívili Hájmnikovu ženu v Hájovni pod Babou horou, zjazdové lyže sme prevetrali na blízkom Ski Grúniku pri Sihelnom, kde nás vozieval autobus rekreačného zariadenia so šoférom Jankom. V programe bolo aj kúpanie na otvorenom kúpalisku v Oraviciach.

Celý čas nás sprevádzalo perfektné počasie...

 

img_1774_600

 

img_9726_450

 

img_0001_450

 

hneď prvý deň sme začali večernou prechádzkou na bežeckých lyžiach ...

img_9733_450

 

na Ski Grúniky pri Sihelnom ...

img_9734_450

 

img_9735_450

 

img_9738_450

 

img_9747_450

 

img_9748_450

 

img_9750_450

 

img_9753_450

 

img_9759_450

 

img_9761_450

 

img_9762_450

 

img_9764_450

 

img_9768_450

 

img_9769_450

 

img_9772_450

 

img_9774_450

 

img_9776_450

 

img_9780_450

 

img_9782_450

 

img_9783_450

 

img_9785_450

 

img_9786_450

 

img_9789_450

 

img_9790_450

 

img_9791_450

 

img_9794_450

 

img_9796_450

 

img_9797_600

 

img_9798_450

 

tu sme bývali ...

img_9805_450

 

Babia hora 1725 m.n.n. ...

img_9806_450

 

na lyžiach za Hájnikovou ženou ...

img_9808_450

 

img_9810_450

 

img_9812_450

 

img_9813_450

 

img_9816_450

 

img_9817_450

 

img_9818_450

 

img_9821_450

 

img_9828_450

 

img_9833_450

 

img_9834_450

 

img_9835_450

 

img_9836_450

 

img_9837_450

 

img_9838_600

 

img_9840_450

 

img_9842_450

 

img_9844_450

 

img_9848_450

 

img_9849_450

 

img_9854_450

 

img_9858_450

 

img_9864_450

 

img_9866_450

 

img_9868_450

 

img_9886_450

 

img_9890_450

 

po diobrom výkone a modrinách na zadku, sladká odmena ...

img_9893_450

 

img_9896_450

 

img_9898_450

 

img_9902_450

 

... okoštovali sme aj slanú vodu, ktorá vyviera z útrob zeme. Kedysi dávno boli na tomto mieste kúpele so slanou vodou. Vraj sa tu bol liečiť aj Vladimír Iljič Lenin.

img_9905_450

 

img_9906_450

 

"kývaj nosom, hádaj kto som ..."

img_9938_450

 

... že by Jano?

img_9940_450

 

... že by Dorotea?

img_9945_450

 

... že by Terka?

img_9946_450

 

... že by Miša?

img_9951_450

 

... že by Marťan z Marsu?

img_9965_450

 

... že by Miro - Kany Kaňka?

img_9960_450

 

v Oraviciach - Meander Oravice ...

img_9971_450

 

img_9969_450

 

img_9972_450

 

img_9975_450

 

img_9991_600

 

 

Za nezabudniteľné zážitky ďakujeme aj nášmu priateľovi,

spoločnosti


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

oetker_logo_2009_150_151

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

  generálny partner

  pre aktivity v prospech pomoci deťom
  v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!