Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > IRISES SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
IRISES
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
IRISES Vytlač článok Vytlač článok

Detské centrum Slovensko je od začiatku roka 2015 partnerom projektu IRISES, ktorý zastrešuje talianska organizácia UISP sportpertutti za podpory EÚ. Projekt je zameraný na ochranu práv detí žijúcich v ústavnej náhradnej starostlivosti.

 

dsc03656_450

 

iirise_partneri_517

 

V dňoch 11. - 15.02.2015 sa deti a vedúci z DC SK a detského domova v Istebnom zúčastnili úvodného stretnutia projektu IRISES v meste Turín, aj za účasti partnerských organizácií z Grécka, Portugalska, Rumunska, Bulharska a usporiadateľov z Talianska.

 

... komár, ktorý s nami doletel do Milána, odtiaľ sme cestovali do Turína autobusom ...

turin22015_3_450

 

dsc03544_450

 

dsc03546_450

 

dsc03549_450

 

... a do Talianska sme prileteli aj s naším maskotom ...

dsc03559_450

 

dsc03712_450

 

dsc03645_450

 

Program pozostával z workshopov a skupinových aktivít zameraných na komunikáciu, vzájomnú výmenu skúseností, odstránenie kultúrnych stereotypov a predsudkov v akejkoľvek podobe.

 

Skupina z Detského centra Slovensko bola zložená z 10 detí, 4 členov dospelého doprovodu a 1 tlmočníčky - slovenky žijúcej v Taliansku.

 

turin22015_7_450

 

turin22015_2_450

 

turin22015_1_450

 

Nechýbali športové aktivity v bazéne, mini olympijské hry, ako aj futbalový šampionát „Mondialito“. Družstvá boli vždy pomiešané z hráčov všetkých zúčastnených národností, takže komunikácia a spolupráca bola sťažená, ale nevyhnutná. Napriek tomu, že mnohé deti neovládali  jazyky svojich spoluhráčov, dohovorili sa a vznikli aj nové kamarátstva.

 

turin22015_4_450

 

turin22015_5_450

 

turin22015_6_450

 

turin22015_12_450

 

turin22015_11_450

 

Posledný večer bol slávnostný, každá krajina sa predstavila s vopred pripraveným programom, takže bolo možné vidieť tradičnú bulharskú svadbu, rumunskú veselicu, ale aj národnú pieseň v podaní maďarskej výpravy, alebo populárny „cup song“ od portugalských detí. Dievčatá z DC SK predviedli výborné tanečné vystúpenie. Zlatým klincom nášho programu bolo vystúpenie karatistu Erika, ktoré si vyžadovalo značnú odvahu, ako jediné individuálne vystúpenie a naviac bez hudobného sprievodu.

 

dsc03906_450

 

dsc03916_450

 

 

turin22015_29_450

 

Posledný deň navštívili niektoré skupiny, medzi nimi aj slovenská, historické centrum mesta Turín.

 

dsc04102_450

 

dsc04137_450

 

 

... ochutnali sme aj typické talianske makaróny, ktoré člen našej výpravy ohodnotil na výbornú ...

turin22015_8_450_01

Ďalšie nasledujúce stretnutie partnerov a organizátorov projektu sa bude konať koncom tohto roku v Maďarsku. Tu sa dočítate o jeho priebehu.

 

 

 

index_275

Co-funded by the Fundamental Rights & Citizenship Programme of the European Union

 

Fotografie:

Jarka Nemčíková, iPhone

Veronika Domanická, Nikon

 

Klikni → ÚVODNÁ STRÁNKA ← Klikni


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!