Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Idylka v Liptovskom Jáne SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Idylka v Liptovskom Jáne
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Idylka v Liptovskom Jáne Vytlač článok Vytlač článok

Od štvrtku 19. 6 do nedele 22. 6 sa stretli členovia Detského centra Slovensko na výstavbe tábora pre XXXII. Táborové stretnutia DC-SK. Chata AŇA v tom istom čase prichýlila aj mladých futbalistov z detských domovov z tímu CHILD CENTRE SLOVAKIA, ktorí sa v Liptovskom Jáne pripravovali na Majstrovstvá sveta 2014, ktorých sa Detské centrum SK zúčastní od 24. 7 do 27. 7.2014 vo Varšave.

 

chata AŇA

img_3920_450

 

dovoz táborového materiálu do Lipt. Jána...

imgp6475_450_01

 

a s chuťou do práce...

imgp6472_450

 

imgp6473_450

 

čas odpočinku...

imgp6487_450

 

a zase do práce na výstavbe stanového tábora pre najstaršie deti...

imgp6477_450

 

imgp6478_450

 

imgp6479_450

 

a tu je výsledok, stanový tábor, ktorý bude sučasťou XXXII. Táborových stretnutí DC-SK, tohto rokun určených pre deti z profesionálnych a pestúnskych rodín...

imgp6486_450

 

imgp6490_450

 

priateľské zápasy odohrali futbalisti z CHILD CENER SLOVAKIA s futbalistami zo Smrečian a Lipt. Mikuláša...

img_3878_450_01

 

img_3881_450

 

img_3883_450

 

img_3890_450

 

po výdatnom tréningu chlapci aj so svojim trénerom ujom Mirom relaxovali v bázéne Hotela Alexandria v Jánskej doline...

img_3911_600


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR zo 6. 5.2019


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2019

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!