Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Hľadáme dodávateľa na výmenu strechy SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Hľadáme dodávateľa na výmenu strechy
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Hľadáme dodávateľa na výmenu strechy Vytlač článok Vytlač článok

 

Pôvodná budova Detského centra Slovenska, zrekonštruovaná kompletne v roku 1996 s pomocou Združených holandských nadácií a a.s. Slovnaft má od decmbra 2014 novú strechu. Štúrovský šindel sa neosvedčil, rozpadol sa, a tak prišla na rad škridla. Náklady na výmenu strechy boli čiastočne hradené zo štátneho príspevku, z daru MONDI SCP a z asignácie 2% daní od rôznych firiem a fyzických osôb v prospech DCSK. V budove bolo v roku 1996 zriadené najprv KCM - Krízové centrum pre mládež, ktorá sa po odchode z niektorého domova na Slovensku nemala kde uchýliť, neskôr od roku 2000 budova začala slúžiť pre detský domov Náhradné rodiny DCSK a čiastočne pre administratívu DCSK.

 

strecha2_450_450

 

strecha1_450

 

V roku 2015 bude treba nutne vymeniť strechu aj na ďalšej budove Detského centra Slovensko v Ružomberku, na K. Sidora 136,  ktorá od roku 2000 slúži pre potreby detského domova Náhradné rodiny DCSK, konkrétne pre jeho diagnostickú skupinu a prípravu profesionálnych náhradných rodičov. Podobne ako na pôvodnej budove DCSK aj na tejto streche nevydržal nápor slnka, vody, mrazu a vetra nekvalitný asfaltový šindel, ktorý vydržal len 15 rokov.

 

strecha4_450_450

 

strecha3_450_450

 

Strecha na budove administratívy sídla virtuálneho detského domova Náhradné rodiny DCSK a jeho diagnostickej skupiny slúžiacej pre deti najmä na intervenciu bezprostredne po ich zachytení z „terénu“, na preventívne výchovné opatrenia pre deti, ktorých výchovu rodičia nezvládajú, a ktorým hrozí umiestnenie v detskom domove, ako vidno na fotografii je úplne zvetraná najmä z južnej strany a preteká. Úlohou DCSK od začiatku roku 2015 je zabezpečiť peniaze na výmenu poškodenej strechy od priateľov - sponzorov a čiastočne z vlastných prijmov spoločnosti, tvorených z rôznych zbierok a z asignácie 2% daní z prijmov.

 

Dodávatelia hláste sa na:

 

e-mail: dc@detskecentrum.sk

tel. 0903 731 750

 

 

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!