Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Rôzne > DIEŤA-KUS PAPIERA, CHÝBAJÚCI RODNÝ LIST A NEZVESTNÁ MIRIAM SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
DIEŤA-KUS PAPIERA, CHÝBAJÚCI RODNÝ LIST A NEZVESTNÁ MIRIAM
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
DIEŤA-KUS PAPIERA, CHÝBAJÚCI RODNÝ LIST A NEZVESTNÁ MIRIAM Vytlač článok Vytlač článok

 

O tom, ako si úrady vysvetlujú najlepší záujem dieťaťa po svojom.

 

Prvý príbeh"

 

"Šikanovali nás z úradu do úradu, z Ružomberka do Žiliny a zo Žiliny do Ružomberka. Nechceli sme nič iné len dať súrodencov dokopy, aby mohli žiť v jednej rodine. Teraz má najmladší novú mamu a ďalší štyria skončili v samostatnej skupine detského domova, hoci tiež mohli mať svoju rodinu. Záujem dieťaťa a jeho ďalších súrodencov úrady akoby nezaujímal. Dohovor o právach dieťaťa a jeho článok 3, zákon o rodine, zákon o sociálnoprávnej ochrane ale aj zdravý rozum dostal podľa nás facku."

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na obrázok prvého príbehu, potom na Lampáreň 02 (v zázname druhá reportáž) a napíšte nám svoj názor  TU..

 

lamparen_450_450

 

 

A tu je druhý príbeh:

 

"o tom ako malú Sáru jej mama navštívila v detskom domove počas viac ako 2 a pol roka až 2x a jej druhá mama si ju nemohla adoptovať pre chýbajúci rodný list. Nakoniec ju úrady ponúkli "akoby na trhu"  všetkým úradom v krajoch, lebo to tak vyžaduje zákon."

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na obrázok druhého príbehu, potom na Lampáreň 02 (v zázname prvá reportáž) a napíšte nám svoj názor TU.

 

lamparen_sara_450

 

 

Tretí príbeh o nezvestnej Miriam:

 

" Sára mala a dúfame, že ešte aj stále má staršiu sestru Miriam, ktorá je nezvestná už niekoľko rokov".

Kde je, nevie ani matka, ani úrady. Raz je vraj u otca, duhý krát sa necháva matka počuť, že jej ju zobrala "sociálka" v Španielsku, za to, že ťapla Miriam po zatku. V súčasnosti vyšetruje prípad polícia a je podozrenie, že 11 ročné dievčatko sa nachádza v Maroku bez akýchkoľvk dokladov."

 

Kliknite na obrázok a pozrite si Lampáreň z 29. 5.2011 asi od polovice druhej časti #2. Ako prehliadač si zvolte asi radšej Internet Explorer alebo Safari.

 

 

miriam_450

 

 

Napíšte nám svoj názor TU.

 

 

PaedDr. Viktor Blaho

prezident DC

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!