Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Detské centrum opäť v Bulharsku SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Detské centrum opäť v Bulharsku
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Detské centrum opäť v Bulharsku Vytlač článok Vytlač článok

 

blg2013logoblg2013_242

 

 

 

 

 

Detské centrum sa ocitlo v Bulharsku aj tohto roku. Tentokrát 55 členná skupina - deti z rodín DC, zamestnanci aj dobrovoľníci, zavítala do letoviska Zlaté piesky pri Varne. Odleteli sme 6. 8 a vrátime sa 16.8. Je tu perfektne, slnko, slanú aj sladkú vodu na kúpanie máme len niekoľko metrov od hotela. Je tu veľmi rušno, z každej strany sa ozýva okrem bulharčiny najmä nemčina, angličtina, francúzština, čeština a aj našou zásluhou tiež slovenčina. V noci so spaním je to už horšie, pretože zovšadiaľ sa ozýva rôznorodá hudba od rána do rána, na čo si však už aj pomaly zvykáme.

 

z Ružomberka na letisko do Bratislavy sme cestovali rýchlikom o 2,35

blg2013dscn0909_450

 

na stanici

blg2013_dsc8873_450

 

a takéto lietadlo Boeing MD 82 nás čakalo na letisku M.R. Štefánika v Bratislave

blg2013_dsc8877_450

 

blg2013_dsc8890_450

 

Zuzka Blahová

 

blg2013_dsc8918_450

 

blg2013_dsc8927_450

 

pohľad z lietadla

blg2013dscn0959_450

 

blg2013_dsc8982_450

 

autobusom z letiska do Varny

blg2013_dsc8989_450

 

Viktor Blaho

 

v tomto hoteli Gladiola Star a Gladiola Akatsia bývame, každá izba je na šťastie klimatizovaná, lebo by sme sa asi určite uvarili

blg2013_dsc9161_450

 

blg2013_dsc9261_450

 

strava 4 x denne je tu tiež perfektná, ku tomu nápoje, zmrzlina, všelijaké zákusky a ovocie

blg2013dscn1189_450_01

 

blg2013_dsc9145_450

 

blg2013dscn1193_450

 

blg2013_dsc9227_450

 

a konečne pri mori, kúpanie v morských vlnách je úžasné

blg2013_dsc8999_450

 

blg2013_dsc9005_450

 

blg2013_dsc9008_450

 

blg_dscn1532_450

 

blg2013_dsc9041_450

 

blg2013_dsc9045_450

 

blg2013_dsc9088_450

 

blg2013dscn1272_450

 

blg2013dscn1538_450

 

blg2013_dsc9094_450

 

blg2013_dsc9497_450

 

blg2013dscn1028_450

 

blg2013_dsc9066_450

 

blg2013dscn1037_450

 

blg2013_dsc9510_450

 

blg2013_dsc9550_450

 

blg2013_dsc9541_450

 

blg2013_dsc9621_450

 

Zuzka Blahová

 

blg2013_dsc9654_450

 

blg2013_dsc9648_450

 

blg2013_dsc9652_450

 

blg2013_dsc9543_450

 

pred hotelom sme sa vybláznili aj v hotelovom bazéne

blg2013_dsc9287_450

 

blg2013dscn1168_450

 

blg2013dscn1174_450

 

blg2013_dsc9303_450

 

blg2013_dsc9265_450

 

na vychádzke po Zlatých pieskoch

blg_dsc9198_450

 

blg2013_dsc9164_450

 

blg2013_dsc9129_450

 

blg2013_dsc9202_450

 

blg2013_dsc9218_450

 

blg2013_dsc9206_450

 

blg2013_dsc9196_450

 

plavili sme sa po mori loďou, z ktorej sme skákali do mora a aj chytali ryby

blg2013_dsc9344_450

 

blg2013_dsc9347_450

 

blg2013_dsc9447_450

 

blg2013_dsc9355_450

 

blg2013_dsc9414_450

 

blg2013_dsc9391_450

 

blg2013_dsc9425_450

 

blg2013_dsc9434_450

 

blg2013_dsc9405_450

 

blg2013_dsc9472_450

 

blg2013_dsc9469_450

 

blg2013_dsc9353_450

 

Iveta Marková

 

aj takto prežíval niekto plavbu loďou

blg2013_dsc9436_450

 

blg2013dscn1359_450

 

blg2013dscn1377_450

 

blg2013_dsc9442_450

 

Odkaz na ďalšie fotografie nájdete na tomto mieste po návrate našej výpravy domov!

 

Tak milé naše maminy, ocinovia, ďalší členovia našej rodiny aj kamaráti, ešte pár dní vydržte. Síce nám veľmi chýbate, ale ešte sa nám odtiaľto nechce.

 

Tak zatiaľ!

 

Vaše deti a priatelia z Detského centra

 

 

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!