Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Niektoré stretnutia náhradných rodín DC > Deti z náhradných rodín Detského centra v Rusku SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Deti z náhradných rodín Detského centra v Rusku
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Deti z náhradných rodín Detského centra v Rusku Vytlač článok Vytlač článok

V dňoch 1.-14. augusta 2007 sme sa zúčastnili pobytu v detskom tábore v Kratove – Moskovskej oblasti. Celkovo nás bolo takmer 70, z toho skupinu z Detského centra tvorilo 12 detí a dvaja vedúci. Všetci sme sa na tento výlet moc tešili, i keď sme nevedeli, do čoho ideme. Odchod bol naplánovaný zavčasu ráno, a tak sme sa všetci stretli už okolo piatej na ružomberskom nástupišti.

 

na letisku v Bratislave

 

Dva autobusy nás odviezli na bratislavské letisko, kde už na nás čakal vládny špeciál TU154 s príjemnou posádkou.

 

leteli sme vládnym špeciállom TU 154

 

Väčšina z nás nikdy predtým neletela lietadlom, a tak na tvárach detí bolo vidno obavy a strach. Ten sa ale neskôr pominul a vychutnávali sme si krásny výhľad, ako aj chutný obed.

 

skúška odvahy v lietadle

 

Pristáli sme na letisku v Domodedove, kde nás už čakala delegácia z Centra nacionálnej slávy a následne sme sa rozdelili do dvoch autobusov, ktoré nás mali dopraviť do tábora.

 

a sme v Rusku - letisko v Domodedove

 

Cestou sme obdivovali okolie Moskvy a tak sme sa zoznamovali s krajinou, v ktorej sme mali prežiť nasledujúce dva týždne. V tábore nás privítala pani riaditeľka a ostatný personál, potom nasledovala večera, vybalenie a zoznamovanie s areálom, ako aj s ostatnými deťmi. Bolo nás tam 7 oddielov, náš siedmy oddiel dostal názov „PUMA“. Sami sme si ho vytvorili a zhotovili aj vlajku a zástavu SR, aby každý hneď vedel, odkiaľ sme.

 

takto nás vítali v tábore KRATOVO

 

tu sme bývali

 

Každý deň v tábore prebiehal podľa programu. Budíček okolo 8:00, nasleduje rozcvička spríjemnená hrou na harmonike, potom raňajky, nástup. Hlásenie sa podávalo v ruskom jazyku, takže sa naše deti, a hlavne naša vedúca Petra museli naučiť jednoduchú básničku naspamäť, čo im ale väčšie problémy nerobilo.

 

ranná rozcvička

 

... a ide sa na raňajky

 

raňajší nástup tábora

 

Priestor medzi raňajkami a obedom bol vyplnený rôzne. Striedali sa kultúrne a športové akcie, naše deti sa nedali zahanbiť a predviedli svoje schopnosti, čo dokazujú medaily a diplomy za prvé miesta v rôznych športových súťažiach.

 

sadíme Alej priateľstva

 

V niektorých dňoch nás čakali celodenné výlety do Moskvy, kde sme si prehliadli Červené námestie, jeho najznámejšie a najkrajšie časti ako Chrám Vasilija Blaženého, Kremeľ, Mauzóleum a iné pamiatky, dych sme zatajovali pri predstavení Moskovského cirkusu.

 

pred Kremľom

 

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve

 

Mauzóleum V.I.Lenina v Moskve

 

na Červenom námestí v Moskve

 

na trhu

 

Navštívili sme aj mestečko Kolumnu, ktoré sme si prehliadli aj z paluby výletnej lode.

 

loďou do Kolumnu

 

Previezli sme sa na detskej železničke po okolí tábora.

 

detská železnica

 

Po obede a dvoch hodinách oddychu sme pokračovali väčšinou kultúrnym programom, naše deti predviedli svoje talenty v speve, tanci a divadelnom prejave. Navštívili nás artisti z moskovského cirkusu so svojimi zvieratkami a kúzelníkom. Boli sme poctení návštevou slovenského veľvyslanca v Rusku, ktorý si spolu s nami zaspieval slovenské pesničky.

 

zaspieval si s nami aj pán veľvyslanec SR z Moskvy

 

Večer sa končil večernou diskotékou, sprchou a posedením pri sviečke, kde sme si zhodnotili prežitý deň a prebrali ten nasledujúci. Deň pred odchodom nám pripravili ohňostroj, ktorý bol nádherný, lúčenie s novými kamarátmi sa neobišlo bez sĺz.

 

... a hurá domov - naspäť sme leteli ešte väčším ruským lietadlom.

 

Všetci máme veľa zážitkov a sme vďační za to, že sme sa mohli zúčastniť takéhoto tábora, mohli sme spoznať novú krajinu, nových ľudí a pevne veríme, že raz sa tam vrátime. Do svidania Russia.

/Pripravila Ingrid Ďaďová/Pozn. admin.:

Pobyt sa uskutočnil vďaka Ing. Milanovi Fiľovi, MONDI Bussines SCP a Eko - investu, a.s.


Detské centrum ďakuje
MONDI BP SCP
Spoločnosti MONDI BP SCP Ružomberok aj za finančnú a materiálnu pomoc pri realizovaní projektov DETSKÉHO CENTRADETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!