Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Ďakujeme za pomoc! SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Ďakujeme za pomoc!
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Ďakujeme za pomoc! Vytlač článok Vytlač článok

ĎAKUJEME!

 

Detské centrum Slovensko ďakuje všetkým spoluobčanom, ktorí si na pamiatku zo "Silvestrovského výstupu na Veľký Choč 2015" kúpili magnetku, občerstvili sa našim "CHOČPUNČOM" a aj vraj výborným čajom. Celý výťažok z predaja bude použitý na plnenie poslania Detského centra Slovensko v prospech detí, ktorým osud nedoprial žiť v kruhu vlastnej rodiny.

Všetkým Vám prajeme v roku 2016 všetko dobré, najmä pevné zdravie. Tešíme sa, že sa na Silvestra v roku 2016 opäť stretneme!

 

Ak sa náhodou magnetka niekomu nedostala, máte možnosť si ju ešte objednať, keď nám napíšete cez FB alebo aj e-mailom. Môžete nás navštíviť aj osobne na adrese Detské centrum Slovensko, K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok.

 

Predaj magnetiek sa uskutočnil v rámci verejnej finančnj zbierky povolenej Okresným úradom v Ružomberku, číslo povolenia: OU-RK-OVVS-2015/9311 z 18.11.2015 formou predaja súvenírov.

Predaj súvenírov a prebytočného materiálu Detského centra Slovensko prebieha od 19.11.2015 do 18.11.2016, v čase od 8,00 h do 22,00 h v priestoroch Detského centra Slovensko, na adrese K. Sidora 138 v Ružomberku a vo vybraných prevádzkach (ubytovacie zariadenia, reštaurácie, informačné centrá a predajné stánky) v okrese Ružomberok.

 

_dsc8470_450

 

_dsc8482_450

 

_dsc8487_450

 

img_4822_450

 

_dsc8471_450

 

_dsc8473_450

 

_dsc8475_450

 

_dsc8540_450

 

_dsc8480_450

 

_dsc8485_450

 

_dsc8539_450

 

_dsc8495_450

 

_dsc8551_450

 

 


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!