Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Spolupráca s príbuznými organizáciami doma i v zahraničí > Ďakujeme, občania Ružomberka, Žiliny a Popradu! SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Ďakujeme, občania Ružomberka, Žiliny a Popradu!
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Ďakujeme, občania Ružomberka, Žiliny a Popradu! Vytlač článok Vytlač článok

dakujeme_tesco_450

 

Ďakujeme občanom a zákazníkom obchodných domov TESCO v Žiline, Ružomberku a Poprade za to, že aj oni nám pomáhajú dať deťom rodinu!DETSKÉ CENTRUM vykonávalo v spolupráci s TESCO STORES, a.s. a Slovenskou humanitnou radou vianočnú finančnú zbierku počas 4 predĺžených adventných víkendov štvrtok - nedeľa v Hypermarketoch TESCO v Poprade, v Ružomberku a v Obchodnom dome TESCO v Žiline.Tu sú konečné výsledky pomoci občanov Detskému centru, aby ďalšie deti mohli mať svoju rodinu:


Obchodný dom TESCO Žilina: € 2 994,22 (Sk 90 204,-)

Hypermarket TESCO Ružomberok: € 1.979,76  (Sk 59 642,-)

Hypermarket TESCO Poprad: € 4044,07 (Sk 121 832,-)

 

Spolu za 4 adventné víkendy: € 9018,05 (Sk 271 677,80)

 


Veľké poďakovanie patrí aj doborovoľníkom DC, ktorí na zbierke spolupracovali:

 

Mária Drozdová
Dominika Mišovie
Kristína Mišovie
Klaudia Lukáčová
Nikola Jurkovičová
Lucia Hovancová
Julka Lukáčová
Michal Hýroš
Zuzana Flajsová
Mária Hladíková
Mariana Čiefová
Nikola Pientáková
Barbora Lipničanová
Dorota Volfová
Andrea Majdová
Braňo Chýla
Pavlína Uričová
Denisa Lámošová
Katka Kenderová
Nikola Láclavíková
Paťa Urbanová
Zuzana Bečková
Žaneta Podstrelená
Anna Ťapajnová
Adriana Hudecová
Jakub Pásztor

Marek Trnovský

Jaroslava Kulinová

Maroš Práznovský

Miroslav Borák

Soňa Polakovičová

 

A tu sa niektorí dali aj odfotografovať:

 

 

img_1169_450

 

img_1363_600

 

img_1365_600

 

img_1170_450

 

img_1180_600

 

img_1194_450

 

img_1367_450

 

img_1450_600

 

img_1451_600

 

img_1381_450

 

img_1383_450

 

img_1455_450

 

img_1449_600

 

 

 

Okrem TESCO STORES, a.s. a Slovenskej humanitnej rade, Detské centrum ďakuje za pomoc pri ubytovaní dobrovoľníkov vykonávajúcich zbierku:

 

logo_slovan_795

 

Hotelu Slovan v Žiline

 

a

 

 

house_family_logo_450

 

 


Penziónu Vila House Family v Poprade
DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!