Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Členovia DCSK v Terchovej SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Členovia DCSK v Terchovej
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Členovia DCSK v Terchovej Vytlač článok Vytlač článok

 

 

hgavurky_310

 

Posledné stretnutie členov Detského centra Slovensko bolo plánované na 21. - 23.11.2014 v Horskom Hoteli Granit na Smrekovici. Na poslednú chvíľu, asi 3 dni pre podujatím sa miesto stretnutia z technických dôvodov zmenilo na Terchovú - Hotel Gavurky.

 

20141121_190415_015_450

 

Strenutia sa zúčastnili starší, mladší členovia Detského centra Slovensko, aj niektorí najmladší, možno ich budúci nástupcovia.

 

gdc_terchova14_4_678

 

V programe stretnutia bolo:

- zasadnutie Predsedníctva Detského centra Slovensko,
- zasadnutie Grémia Detského centra Slovensko,
- výlet do Jánošíkových dier,
- spomienky na zlaté dobré časy s premietaním fotografií,
- spoločenský večer - gitarová extáza,
-  relax v Aquaparku Terchovec Terchová.

 

 

gdc_terchova14_2_450_01

 

gdc_terchova_2014_7_450_01

 

36_gdc_terchova14_450_01

 

gdc_terchova_2014_5_450_01

 

 

Po nutnej práci orgánov DCSK, predviedli svoje umenie gitaristi a ostatní sa zabávali spolu s nimi. Nechýbal spev ani tanec.

 

11_gdc_terchova14_450

 

20_gdc_terchova14_450

 

_mg_5521_450

 

20141122_020812_060_450

 

V sobotu dopoludnia navštívila väčšina účastníkov stretnutia Jánošíkové diery. Počasie vyšlo a bolo sa veru na čo pozerať.

 

20141122_110110_104_450

 

gdc_terchova_2014_8_450

 

gdc_terchova14_3_776_01

 

gdc_terchova14_10_678

 

20141122_120828_129_450

 

20141122_133132_147_450_01

 

No a po turstike prišiel na rad aj večerný relach v Aquaparku Terchovec, ktorý sa páčil najmä tým najmladším.

 

20141122_211756_006_450_01

 

gdc_terchova14_11_450

 

Hlavným výstupom zo stretnutia a najmä zasadnutia orgánov DCSK bolo:

 

- oboznámenie sa s činnosťou DCSK a jeho organizačných jednotiek,

- schválenie plnenia úloh z prijatých uznesení na poslednom zasadnutí G-DC a P-DC,

- prijatie rámcového plánu DCSK na rok 2015,

- oboznámenie sa s projektom IRISES - International Roma Integration Trough Sport, ..organizovaným talianskym UISP - Unione Italiana Sport Per tutti, ktorého je Detské centrum ..Slovensko aktívnym partnerom,

- oboznámenie sa s plánom zabezpečenia budúcoročných letných táborov pre deti z ..pestúnskych a ..profesionálnych ..rodín,

- diskusia na tému fundraisingu DCSK a aj jeho podnikateľkých aktivít na zabezpečenie ..financovania aktivít Detského centra Slovensko.

 


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!