Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Športové aktivity pre detské domovy v SR > Celoslovenské majstrovstvá detí a mládeže z detských domovov SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Celoslovenské majstrovstvá detí a mládeže z detských domovov
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Celoslovenské majstrovstvá detí a mládeže z detských domovov Vytlač článok Vytlač článok

22 Preteky turistickej zdatnosti, 14 Plavecké preteky a 14 Šachový turnaj  v Rekreačnom stredisku Podskalie pri Považskej Bystrici 21. - 24.mája 2009

Vyhlasovateľ: DETSKÉ CENTRUM

Technické zabezpečenie: DETSKÉ CENTRUM, Plavecký klub v Považskej Bystrici

Predseda org. štábu: Viktor Blaho
Riaditeľ pretekov: Igor Gombík
Hospodár: Renata Mudičková
Hlavný rozhodca pre šach: Juraj Pšeno
Hlavný rozhodca pre plávanie: Andrea Petrášová
Hlavný rozhodca pre PTZ: Róbert Vessa
Stavitelia tratí pre PTZ: Viktor Blaho ml., Viktor Blaho st.
Zdravotné zabezpečenie: Silvia Pančíková, Veronika Domanická
Materiálovo-technické zabezpečenie: Maroš Práznovský
Počtárska komisia: Andrea Petrášová
Rozhodcovia: Ján Paľúch, Miroslav Belica, Eva Belicová, Peter Bohún, Viktor Blaho ml., Juraj Pšeno st., Juraj Pšeno ml., Samuel Pšeno, Zuzana Herceghová, Miroslav Borák, Roman Vrabko


Zúčastnené skupiny:

DeD Dobšiná
DeD Ilava Klobušice
DeD Tŕnie
DgC Ružomberok
DeD Handlová
DeD NRDC Ružomberok
Preteky sa konali aj vďaka podpore Zuzany Herceghovej a jej Farmy Podskalie
Organizáciu pretekov podporila aj CHAMPION FOOD, s.r.o, Považská Bystrica, zastúpená Ing. Marekom Brojom - riaditeľom spoločnostiZa podporu ďakujeme aj
firmám a osobám


Hrabovská pekáreň - Matocha Jozef
Hrabovská 38
Púchov

Cukrárenská výroba - Daniela
Daniela Ivanišová
Staré Nosice 123
Púchov

a

Mäsovýroba TATRAN
Miloš Žbodák
Kmeťova 10/37
Považská Bystrica
klikni na výsledky PTZ► 


klikni na výsledky plávania► 


klikni na výsledky šachu►

Obec Podskalie


areál RZ Podskalie


areál RZ Podskalie


Podskalský Roháč
účastníci pretekov boli ubytovaných v 3 domoch typu "Okál"prvé spoločné stretnutie vo štvrtok po večeriporada organizačného štábu vo štvrtokpiatok dopoludnia - 14 šachový turnaj detí a mládeže z DeD SRduel s najmladšou účastníčkou turnajapiatok odpoludnia - nástup plavcov na 14 plavecké preteky detí a mládeže z DeD SRrozhodcovia 2 z DC Ružomberok a 2 z Plaveckého klubu v Považskej Bystrici

začínajúca Aquabella... a tu sa plávalo ...... a nie je ani taká studená ...... štart dvojčlenných hliadok 22 pretekov turistickej zdatnosti - PTZ bol v sobotu dopoludnia ..

... trať viedla v peknej prírode Strážovských vrchov pod Podskalským Roháčom ...... disciplína "KPČ" - kultúrno poznávacia činnosť ...... hod na cieľ - "HC"...... lanová lavička - "LL" ...... azimutové úseky - "O" ...... plazenie - "PL" ...

... viazanie uzlov - "U" ...... topografické a turistické značky - "TT" ...... odhad vzdialenosti - "V" ...

... cieľ ...... koniec pretekov, rozhodca -Červená Líška likviduje trať ...... podvečerná siesta a čakanie na vyhodnotenie výsledkov ...... budúci pretekár PTZ si prišiel obzrieť trať a zdá sa, že sa mu pozdáva ...

... a vyhodnotenie začína ......najprv šachom ...

... potom nasleduje plávanie .... a nakoniec prišiel rad na PTZ, kde bolo najviac pretekárov ...

... niekto bodoval na prvých "priečkach" aj viackrát ...

• PRIDAJ REAKCIU NA PRÍSPEVOK

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!