Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Noviny DC > Buďme zodpovední voči sebe aj voči ostatným! SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Buďme zodpovední voči sebe aj voči ostatným!
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Buďme zodpovední voči sebe aj voči ostatným! Vytlač článok Vytlač článok

Vážení zamestnanci DC-SK, milí naši náhradní rodičia a aj členovia Detského centra Slovensko!

Ružomberok, 19.10.2020

 

Detské centrum Slovensko Vám oznamuje, že sa stotožňuje so včerajším vyhlásením Vlády SR o plošnom testovaní všetkých občanov SR. Nie je to síce všemocný liek na zahubenie vírusu a absolútne vyliečenie z COVID-19, ale je to cesta na zamedzenie rýchleho šírenia nebezpečného vírusu. Cieľom tohto testovania je dostať túto pliagu pod kontrolu a podstatne zastaviť šírenie Corona vírusu spôsobujúcim ochorenie COVID-19 na najnižšiu možnú mieru, tak aby naše zdravotníctvo dokázalo zvládať nápor chorých - infikovaných vírusom a tým zvýšiť šancu na ich vyliečenie.

Prosím nepodľahnite šíriteľom kadejakých konšpiračných teórií a nebodaj vyjadreniam, že žiaden COVID-19 alebo Corona vírus neexistuje, pretože to nemá nič spoločné so zdravým rozumom.

Buďte zodpovední! Predpokladám, že sa dáte otestovať všetci a budete vhodným príkladom pre svojich najbližších a svoje okolie, v opačnom prípade ohrozujete zdravie svoje, svojich niekde ešte aj prarodičov, rodičov, svojich deti, priateľov a ľudí naokolo. Test na Corona vírus je pre človeka neškodná záležitosť, ale pokiaľ nebude zabehnutá spoľahlivá liečba alebo vakcína, je to zatiaľ účinná zbraň proti jeho šíreniu.

Plošné testovanie zamestnancov Detského centra Slovensko je pre každého povinnosťou, a to z viacerých dôvodov. Aby sme neohrozovali zdravie svojich kolegov, detí v zariadení ale aj všetkých ostatných ľudí, s ktorými prichádzame do styku.

Ani jeden z nás nie je absolútne izolovaný od ostatných ľudí v okolí, a preto ak im chceme veriť, že nás nenakazia, to isté očakávajú aj oni od nás. Je veľmi dôležité, aby ste presvedčili aj všetkých členov Vašej rodiny a Vašich priateľov aby sa dali otestovať čo najskôr. Aj v našich profesionálnych náhradných rodinách má význam aby sa dali otestovať všetci členovia rodiny, žijúci v spoločnej domácnosti ale aj tí, ktorí Vás navštevujú alebo Ti, ktorých navštevujete Vy.

Spolieham sa aj na všetkých členov a priateľov Detského centra Slovensko, že pôjdu príkladom a všetci tak prispejeme k úspešnému otestovaniu obyvateľov SR na nebezpečný vírus, s vedomím, že si pomáhame navzájom.

Budeme Vás informovať, ako sa bude situácia vyvíjať.

Tak zatiaľ!

PaedDr. Viktor Blaho,
prezident DC-SK


DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO
prvá slovenská spoločnosť pre pomoc
deťom v náhradnej starostlivosti

K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
IČO 30226112, DIČ 2020589098
tel.: +421 903 731 750

DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!