Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Niektoré stretnutia náhradných rodín DC > Brainstorming náhradných mám DC v kúpeloch SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Brainstorming náhradných mám DC v kúpeloch
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Brainstorming náhradných mám DC v kúpeloch Vytlač článok Vytlač článok

V dňoch štvrtok 11. - nedeľa 14. novembra sa zišli náhradné profesionálne mamy Detského centra opäť v kúpeloch, tentokrát v Bojniciach na v poradí už treťom pracovno - rekreačno - rehabilitačnom pobyte.

 

bojnice_zmok_450

 

Hlavnou témou boli rozhovory na tému profesionalita profesionálnych rodičov a zvládnutie citových väzieb na deti v ich dočasnej náhradnej starostlivosti a ďalšou hlavnou náplňou stretnutia boli kúpelné procedúry a kúpanie vo vonkajších termálnych bazénoch v bojnických kúpeloch.

 

 

posledné prípravy v Ružomberku na odchod a môžeme ísť

028bojnice_11_2010_450

 

 

prvá fotografia v Bojniciach pred najnovším kúpelným domom

003bojnice_11_2010_450

 

 

posledná fotografia po ceste z kúpelov domov (vidieť to na nových účesoch) aj so šoférom mikrobusu

033bojnice_11_2010.jpg_450

 

 

Nuž a čo bolo medzi tým, som sa opýtal Silvie - náhradnej mamy a zároveň pani riaditeľky detského domova Náhradné rodiny Detského centra a keďže to bola len dámska jazda bez fotografa, poprosil som aj o ďalšie fotografie maminku - Darinku.

 

Takže Silvia si na rade a nech Ti to dlho netrvá, všetci netrpezlivo čakáme!

 

- na ďalšie informácie a fotografie netrpezlivo čaká ujo Viťo -

 

 

Silvia:

 

"Na poslednom stretnutí náhradných rodín v Jasnej sme sa všetky mamy zhodli: „Potrebujeme oddych!“

Za podpory našich úžasných polovičiek a vedenia DC sme si odsúhlasili termín 11. 11. – 14. 11. a bolo už len na nás, čo si vymyslíme. Keďže dva razy sme vsadili na kúpele a všetkým sa nám to páčilo, rozhodli sme sa opäť pre túto formu relaxácie. Naše tretie stretnutie profesionálnych mám DC sa konalo v kúpeľoch v Bojniciach. Zúčastnili sa ho takmer všetky mamy, chýbala nám iba jedna, ktorá nám prisľúbila, že to štvrté si určite nenechá ujsť.

 

019bojnice_11_2010_450

 

012bojnice_11_2010_450

 

017bojnice_11_2010_450

 

 

 

002bojnice_11_2010_450

 

005bojnice_11_2010_450

 

023bojnice_11_2010_450

 

Celé dni sme boli zaneprázdnené procedúrami navrhnutými doktorkou na základe vyšetrenia, ktoré okrem iného pozostávalo aj z otázky: „Koľko máte detí?“ Myslím si, že naša práca ju veľmi zaujala, lebo nám naordinovala niekoľko procedúr. Pozostávali z klasickej masáže, elektroliečby, parafínových zábalov až cez reflexnú sprchu a perličkové kúpele.Nezabudla ani na telocvičňu. Tú sme však nevyužili, lebo sme usúdili, že sme dokonalé a hodina cvičenia by nás len unavila a my sme ešte museli zvládnuť kozmetický a kadernícky salón. V ňom sme zažili naozaj veľa zábavy.

Kaderníčku sme preventívne zaviazali mlčanlivosťou a keďže nás bola väčšina, neostávalo jej nič iné, len súhlasiť.

 

103bojnice_11_2010.jpg_450

 

109bojnice_11_2010.jpg_450

 

102bojnice_11_2010.jpg_450

 

104bojnice_11_2010.jpg_450

 

117bojnice_11_2010.jpg_450

 

145bojnice_11_2010.jpg_450

 

133bojnice_11_2010.jpg_450

 

114bojnice_11_2010.jpg_450

 

Nedá mi nespomenúť bazén, ktorý sme mali k dispozícii každý večer. S gumenými čiapkami na hlave sme boli naozaj dokonalé. Dúfam, že fotografie z tejto zábavy ostanú navždy uložené v archíve a v našich spomienkach.

 

079bojnice_11_2010.jpg_450

 

077bojnice_11_2010.jpg_450

 

085bojnice_11_2010.jpg_450

 

091bojnice_11_2010.jpg_450

 

087bojnice_11_2010.jpg_450

 

Každý večer sa niesol v znamení dobrej zábavy , nevynechali sme ani pracovné témy, ale ak môžem hodnotiť za seba, myslím si, že sme sa mali úplne skvele a Oscara za najlepší herecký výkon odovzdávam mame Katke. Dúfame Kati, že ťa humor nikdy neopustí.

 

055bojnice_11_2010.jpg_450_01

 

156bojnice_11_2010.jpg_450

 

058bojnice_11_2010.jpg_450

 

044bojnice_11_2010.jpg_450

 

063bojnice_11_2010.jpg_450

 

072bojnice_11_2010.jpg_450

 

067bojnice_11_2010.jpg_450

Ďakujem všetkých profesionálnym mamám DC, že pri všetkých tých povinnostiach, ktoré ich sprevádzali i počas týchto oddychových dní, keď boli neustále v kontakte so svojimi ratolesťami, dokázali vytvoriť úžasnú atmosféru a postarať sa o to, aby aj toto stretnutie sa stalo niečím, čo nás ešte viac spojilo a dáva nám pocit veľkej rodiny, kde sa môžeme jedna na druhú spoľahnúť."

 

Texty: Viktor Blaho a Silvia Pančíková

Foto: Viktor Blaho a Darinka Pientáková

 DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!