Detské centrum Detské centrum Základné informácie Projekty DC Plán
podujatí
Pomôžte
nám
Ďakujeme
za pomoc
Archív Diskusia
Detské centrum Archív > Archív Novín DC > Rôzne > Aspoň aké-také zadosťučinenie! SK   I   EN   I   PL   I   DE   I   FR
Aspoň aké-také zadosťučinenie!
Detské centrum

Mapa stránky

Vyhľadávanie

INTRANET DC
Aspoň aké-také zadosťučinenie! Vytlač článok Vytlač článok

Neskoro, ale predsa! Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ústami jeho generálneho riaditeľa MUDr. Ivana Juráša, uznalo, že súrodenci, ktorých chcelo dať Detské centrum dokopy v jednej rodine, nemali byť rozdelení. Jedno dieťa bolo adoptované a 3 jeho súrodenci putovali do detského domova. Pracovníčky ÚPSVaR v Ružomberku pochybili aj pri malej Miriam, ktorá 11 rokov nikomu nechýbala. Svojho sa dočkal od Tlačovej rady SR aj šéfredaktor Ružomberského hlasu za článok "Zahanbujúca reportáž, alebo primitívny útok na city", ktorý kritizoval Televíziu Markíza a jej redaktorku Mgr. Radoslavu Rusňákovú, za kritiku pracovníčok ÚPSVaR v Ružomberku, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí, v relácii Lampáreň.

 

Z rozhodnutia Tlačover rady SR citujeme:

 

"Rada prijala rozhodnutie v prípade sťažnosti Radoslavy Rusňákovej, redaktorky Markízy, na porušenie zásad novinárskej etiky uverejnením článku pod názvom „Zahanbujúca reportáž, alebo primitívny útok na city“ zo dňa 25. 2. 2011 v regionálnych novinách RUŽOMBERSKÝ HLAS. Tlačová rada konštatovala, že uverejnením spomenutého článku došlo k porušeniu Etického kódexu novinára v čl. II, bod 2: „Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsled­né overovanie faktov.“

 

Ďakujeme pánovi generálnemu riaditeľovi MUDr. Ivanovi Jurášovi aj za to, čo povedal v relácii Teleráno 28.10.2011 aj v reportáži relácie Lampáreň 30.10.2011. Ďakujeme aj Televízii Markiza - relácii Lampáreň a pani redaktorke Mgr. Radoslave Rusňákovej. Možno odteraz budú sociálne pracovníčky niektorých úradov, ktoré doteraz nebrali svoju prácu vážne, dávať väčší dôraz na to, že pri rozhodovaní je prvoradý "záujem dieťaťa".

 

 

Archív TV Markiza:

 

 

TELERÁNO z 28.10.2011

 

kliknite na obrázok a posunte bežec približne na 18m:30s

 

telerano_281011_450

 

 

 

LAMPÁREŇ z 30.10.2011

 

kliknite na obrázok a nastavte sa po reklame bežcom približne na 14m:40s, na druhú reportáž  v poradí.

 

lampre_4_450_450

 

 

 

 

 

 


DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO

prvá slovenská spoločnosť 
pre pomoc deťom 
v náhradnej starostlivosti

dcded_230


Kontakt:


Detské centrum Slovensko
Child Centre Slovakia


K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic


GEO Location:

Lat. 49.066357 Long. 19.300817


tel. +421 44 43 41 636

fax +421 44 43 41 636

mobil +421 903 731 750

e-mail: detskecentrum(zavinac)detskecentrum.sk

 

Bankové spojenie:


VÚB 294547342/0200
BIC (SWIFT): SUBASKBX 
IBAN: SK7502000000000294547342

 

TATRA BANKA 2928876551/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0029 2887 6551

 

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098


Právna forma:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487 dňa 15. 2.1991

 

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie 14032/2006-I/21AK.


Dr.Oetker, s.r.o.

    generálny partner

    pre aktivity v prospech pomoci deťom
    v náhradných rodinách

droetker_282

 

 


• partneri pokračovanie •

 

 

 

Spolupracujúce organizácie:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


 

 

upsvar_logo_286

 

 

 

logozznded_280

 

logo_anr_125

 

Asociácia náhradných rodín

 

 

 

 

farlesk_1_150

 

Spoločnosti FARLESK spol. s r. o. ďakujeme za pomoc pri organizácii XXXIX. Táborových stretnutí Detského centra Slovensko

Dokumenty

Zákon o rodine

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o profesionálnych náhradných rodinách

 

Dohovor o právach dieťaťa

 

Zákonník práce

 

Program Centra pre deti a rodiny Detského centra Slovensko

Stanovy DC-SK

 

Platné pravidlá pretekov turistickej zdatnosti pre deti a mládež z detských domovov v SR z 21. 3.2023


Kultúrno - poznávacia činnosť pre preteky turistickej zdatnosti detí a mládeže z detských domovov v roku 2023

 

 

 

2%

KLIKNITE A POUKÁŽTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANEValid XHTML 1.0! Valid CSS!